Dodaju kako su ovim projektima obuhvaćeni objekti javne namjene uglavnom iz sektora obrazovanja i zdravstva te nekoliko objekata institucija u FBiH.

Vlada RH za NK Busovača izdvojila više od 28 hiljada KM 

Uvidom u tabelu objekata koji su sufinansirani kroz ovaj projekat vidjeli smo kako je transfer u Bosansko-podrinjskom kantonu iznosio 202.202,58 KM i to za termoizolaciju kosog krova dvorane Osnovne škole "Prače Pale" 32.202,58 KM, za zamjenu stolarije u zgradi Ministarstva finansija BPK 60.000 KM, za sanaciju kosog krova Centra za kulturu 50.000 KM i za termoizolaciju objekta MUP-a BPK 60 hiljada KM.

U Kantonu Sarajevo je transferirano 110.000 KM, Zeničko-dobojskom kantonu 360 hiljada KM, Unsko-sanskom kantonu 240.000 KM, Zapadno-hercegovačkom 271.213,29 KM i to za drugu fazu utopljavanja Osnovne škole Tin Ujević 70.000 KM, isto toliko za utopljavanje javnog objekta radija Posušje, a za "detaljan energijski pregled" zgade Općine Grude izdvojeno je 80 hiljada KM.

U Srednjobosanskom kantonu je transferirano 341.132 KM i to 60 hiljada KM za utopljavanje vrtića Radost iz Kreševa, za utopljavanje zgrade Hrvatskog kulturnog društva Napredak 31 hiljada KM, za bolnicu Travnik 70 hiljada KM, za utopljavanje zgrade Nogometnog kluba Busovača izdvojeno je 50.000 KM.

Interesantno je kako je prošle godine i Vlada Republike Hrvatske iz svog budžeta izdvojila 110.000 kuna, odnosno više od 28.000 KM za adaptaciju, uređenje i obnovu prostorija ovog kluba.

Za utopljavanje zgrade Nadbskupskog sjemeništa Petar Barbarić Travnik izdvojeno je 90.000 KM, a za vatrogasni dom Novi Travnik 40.132,73 KM. Za utopljavanje školske dvorane Fra Ilija Starčević u Tolisi 80.000 KM, Kantonalnog suda u Odžaku više od 67.000 KM.

Za objekte u HNK 500.000 KM

U Posavskom kantonu je transferirano 357.451 KM, Livanjskom kantonu 230.000 KM, a Hercegovačko-neretvanskom pola miliona KM. Za utopljavanje Treće osnovne škole Mostar koja se nalazi na Trgu hrvatskih velikana izdvojeno je 80 hiljada KM, vrtića Zvjezdica koji se nalazi u ulici Blejburških žrtava 60 hiljada KM, vrtića Sunce čija je adresa Bijeli Brijeg 60 hiljada KM i za Dom zdravlja Mostar koji se nalazi u ulici Hrvatskih branitelja 80.000 KM.

VEZANI TEKST - Utopljavanje objekata u Livnu, Posušju, Busovači, Vitezu, Kreševu, Grudama, Kiseljaku, a gdje su drugi gradovi?

U Federalnom ministarstvu prostornog uređenja smo upitali po kojem principu funkcionira realizacija ovih projekata, na koji način se škole i ustanove mogu prijaviti.

- Ukoliko škola, ustanova želi koristiti sredstva iz projekta Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije, može putem institucija nivoa vlasti (općina, kanton) aplicirati sa projektom utopljavanja zgrade radi uštede energije na javni poziv objavljen na web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja - Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije.

Iznos dodijeljenih sredstava od Federalnog ministarstva prostornog uređenja za sufinansiranje od određenog nivoa vlasti, a odabir projekata je u skladu sa općim i posebnim kriterijima - odgovoreno nam je.