Riječ je o davanju saglasnosti na odluku Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju penzija a prema Zakonu o PIO.

Radi se o povećanju penzija za 11,1 posto koje će penzioneri dobiti sa januarskim penzijama.