KJKP "Rad" uvodi i direktne brojeve telefona 033/619-326 koji će raditi 24 sata, a na koji će građani i pravna lica moći prijaviti lokacije kontejnera na kojima se pored redovnog pražnjenja, pojavljuje veća količina otpada izazvana vanrednom situacijom.

Dežurne službe Rad-a će na prijave hitno intervenirati.

Preduzeće ima na raspolaganju i vozilo namijenjeno za pranje i dezinfekciju s kapacitetom od 50 kontejnera na dan, te se u skladu s prioritetima najprije dezinficiraju oni u krugu bolnica, domova zdravlja, ambulanti, migrantskih centara, staračkih domova.

U tri smjene se obavlja mašinsko čišćenje javno-prometnih površina dezinfekcionim sredstvima na području svih sarajevskih općina.