Radove na sanaciji pomenute saobraćajnice u dužini od cca 340 metara u cijelosti je finansirala Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila 198.000 maraka.

Kako je planirano projektom, mašinski je uklonjen stari oštećeni asfalt te postavljen tamponski sloj na dijelovima gdje su oštećenja saobraćajnice bila veća, nakon čega je postavljen novi asfalt. Uklonjeni su i stari oštećeni ivičnjaci umjesto kojih su postavljeni novi betonski. Osim sanacije postojećih šahtova također je urađena i njihova nivelacija, kao i šibera za vodu i slivničkih rešetki.

U toku dana planirano je ocrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije i na ovoj, ali i na saobraćajnici u Ulici Himze Polovine, čija je rekonstrukcija završena prije desetak dana za šta je iz budžeta Općine Centar izdvojeno 370 hiljada maraka, saopćila je Općina Centar.