Kako navode u svom saopćenju, predsjednik MMKS-a ima ovlasti da odobri puštanje pritvorenika koji izdržavaju kazne Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog suda za Ruandu.

- Svi pritvorenici koji trenutno izdržavaju kaznu u Evropi i Beninu (zapadna Afrika) stariji su zatvorenici i stoga posebno ranjivi. Ako se zaraze, njihovi životi mogu biti ugroženi - stoji u saopćenju.

Komesarka za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) Michelle Bachelet, kako se navodi u saopćenju, pozvala je vlade "da ne zaborave one u zatvoru, jer su posljedice zanemarivanja njih potencijalno katastrofalne". Ona je također pozvala nadležne vlasti da rade na smanjenju broja ljudi u pritvorima i da se ispitaju načini oslobađanja onih koji su posebno ranjivi na COVID-19, među kojima su stariji zatvorenici i bolesni.

- Pritvorenici koji još nisu izdržali dvije trećine kazne trebali bi biti privremeno pušteni na slobodu i da Ured registrara redovno izvještava o situaciji u pojedinim pritvorskim objektima, kako bi se osigurao njihov povratak samo kada je to sigurno moguće - navedeno je u saopćenju Udruženja.

Udruženje također traži da predsjednik Mehanizma odmah odobri prijevremeno puštanje onih pritvorenika koji su odslužili dvije trećine kazne, pozivajući se na raniju praksu međunarodnih krivičnih sudova u ovakvim slučajevima.