Ovo je zaključak koji je danas usvojio Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zahvaljujući glasovima delegata iz SNSD-a i HDZ-a BiH.

Zaključak, u kojem još stoji da "CIK nije zakonodavni organ niti ima pravo donositi odluke iz nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH", je predložila delegatkinja Lidija Bradara (HDZBiH), ali nije bio usvojen na prošloj sjednici Doma naroda. No ovaj put je prošao jer je procedura glasanja u drugom krugu takva da se materijal usvaja samo ako protiv nisu dvije trećine delegata iz entiteta.

Na isti način je usvojen i zaključak delegata SNSD-a koji u novembru nije bio dobio potrebnu većinu.

Zaključak glasi da "Dom naroda podržava inicijativu Narodne skupštine Republike Srpske za razgovor i dijalog između RS-a i FBiH, kao i tri konstitutivna naroda - Srba, Hrvata i Bošnjaka - o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu, te ih poziva na sveobuhvatni dijalog o trenutnom stanju u BiH i mogućim rješenjima u vezi s budućnošću Republike Srpske i Federacije BiH".

Reagirao je delegat Denis Bećirović (SDPBiH) istakavši da je zaključak protivposlovnički i protivustavan.

Ipak je na kraju usvojen sa osam glasova za, jednim suzdržanim i pet protiv. Protiv i suzdržani su bili delegati iz FBiH, osim vjerovatno iz HDZ-a.