U Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla, nedavno urađena je multivisceralna eksplantacija i transplantacija organa i tkiva, jetre, dvije rožnice i dva bubrega. Cjelokupni proces su samostalno obavili timovi UKC-a Tuzla, uz podršku pri transplantaciji jetre od dr. Danka Mikulića iz Klinike za hirurgiju Kliničkog bolničkog centra Rebro iz Zagreba.

Postoperativni tok, kod transplantiranih pacijenata, protiče očekivano. Svi pacijenti su stabilnog zdravstvenog stanja, saopćeno je iz UKC-a.

Uz transplantacioni tim Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinike za hirurgiju, Klinike za očne bolesti i Klinike za urologiju veliki doprinos su dali i stručni timovi Klinike za interne bolesti, Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku, Poliklinike za transfuziologiju, Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu i Bolničke apoteke.

Kadaveričnom transplantacijom organa i tkiva nastavlja se dalji razvoj projekta transplantacijske medicine u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i stvara mogućnost da se na taj način spase životi oboljelih i poboljša kvalitet njihovog života, navode u UKC-u.