Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine objavila je nove proizvode za koje je utvrđeno da su nesigurni a da se nalaze na policama u trgovačkim centrima na području Bosne i Hercegovine.

S obzirom da je zima i da se zbog niskih temperatura sve češće poseže za grijalicama Agencija upozorava na tri proizvoda koji su opasni za korištenje.

Električna kvarcna grijalica Mesko tip MS7710 je proizvod, kako navode iz Agencije, koji predstavlja opasnost od požara i opekotina.

Proizvođač ove grijalice je Adler LTD poljska, a zemlja porijekal je Kina, uvoznik je Sonra d.o.o. Živinice.

- Proizvod predstavlja opasnost od požara i opekotina jer ima taster na donjoj strani aparata koji uključuje i isključuje grijače kada se grijalica uspravi ili obori. Uključivanje radi iako nijedan grijač prethodno nije vidljivo usijan. Uputstvo za upotrebu ne sadrži sva tražena upozorenja. Proizvod nije usklađen sa Nredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60335-2-30:2012 – navode iz Agencije.

Nadležna inspekcija je naložila mjere obavještavanja potrošača i povlačenje proizvoda sa tržišta.

Druga vrsta grijalice na koju također upozoravaju jeste električna kvarcna grijalica AWT W-HQ1207S.

Proizvođač je TIM.TECHNOLOGY.CO.LTD Kina, a uvoznik i distributer R.Time d.o.o. Sarajevo.

Inspekcija je u saradnji sa Agencijom, također, naredila povlačenje sa tržišta i električne kvarcne grijalice AWT tip LX-2820, proizvođača NIN.LEZ ELECTRICAL APPLIANCE CO.LTD/AWT, zemlja porijekla Kina, a uvoznik R.Time d.o.o. Sarajevo.

- Proizvod predstavlјa opasnost od požara i opekotina jer se zaštitna rešetka može potpuno skinuti bez upotrebe dodatnog alata, grijalica ima mehanizam koji uklјučuje/isklјučuje grijače kada se grijalica uspravi/obori. Uklјučivanje radi iako nijedan grijač prethodno nije vidlјivo usijan, te proizvod nije usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60335-2-30:2012 – zaključuju iz Agencije.

Iz Agencije preporučuju potrošačima koji posjeduju bilo koji od ovih proizvoda da ga prestanu koristiti i da ga vrate u trgovinu gdje su ga kupili.