Prema odluci Vlade Federacije BiH, odobreni novac se mora utrošiti na način da se 50 posto usmjeri u kapitalne projekte, a 50 posto u održavanje tekuće likvidnosti budžeta.

Kriteriji za raspodjelu 200 miliona KM kantonima su broj stanovnika prema popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton.

Tuzlanski kanton dobio 38.928.152,00 KM

Iz Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona su kazali da je novac dobijen od Vlade FBiH planiran u budžetu za sljedeće namjene:

- Nabavka opreme za Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije u iznosu od 15 mil. KM; Nabavka opreme za gradske/općinske strukture zaštite i spašavanja u iznosu od 1,3 mil. KM ( Kantonalna uprava civilne zaštite); Nabavka roba robnih rezevi u iznosu od 1,8 mil. KM (Kantonalna direkcija robnih rezervi);

Rekonstrukcija javnih objekata u skladu sa Akcionim planom energetske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona u iznosu od 1,5mil. KM (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice); Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola u iznosu od 3,75 mil. KM (Ministarstvo obrazovanja i nauke); Ostala sredstva u iznosu od 15 mil. KM planirana su na Ministarstvu za rad socijlanu politiku i povratak za oblast zaštite porodice sa djecom odnosno za pomoć majkama porodiljama koje su nezaposlene, kao i za zaposlene porodilje – naveli su iz Ministarstva finansija TK.

Bosansko-podrinjski kanton dobio 4.152.192 KM

- Dugujemo zahvalnost Vladi Federacije BiH koja već treću godinu osigurava za Bosansko- podrinjski kanton Goražde isti iznos od 4,15 miliona KM (ranije je grant iznosio 2-2,5 miliona KM) i bez čije podrške ne bismo mogli finansirati osnovne, Ustavom predviđene nadležnosti niti ispoštovati kolektivne ugovore budžetskih korisnika. Zahvaljujući kontinuiranoj podršci, mi smo uspjeli sanirati akumulirani deficit, koji je na početku našeg mandata bio oko 10 miliona maraka. Uz domaćinsko trošenje sredstava uspjeli smo pri kraju mandata u potpunosti sanirati dugove koje smo zatekli – kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Premijerka ističe da će zahvaljujući ovoj pomoći, BPK Goražde i u ovoj godini finansirati već započete strukturalne reforme koje se odnose na poštivanje svih zakonskih propisa za poslenike unutar budžeta u BPK, reformu javne uprave, podršku zdrastvu i jačanju kapaciteta zdravstvenih ustanova te da će s druge strane, finansirat sve projekte koji su bitni za BPK, ali i samu FBiH.

- Udruživanjem dijela finansijskih sredstava s lokalnim zajednicama vršimo disperziju utjecaja FBiH i na lokalni novo te utičemo na poboljšanje standarda života svih građana ovog kantona. Bitno je također istaći da ćemo, po usvajanju novog Zakona o socijalnoj zaštiti i zaštiti porodica s djecom čiji prijedlog se nalazi u skupštinskoj proceduri, finansirati značajno povećanje porodiljskih naknada (za 85 posto ili 1.000 KM mjesečno za sve nezaposlene i zaposlene porodilje), kao i ostala socijalna davanja, što je veliki iskorak u zaštiti ove kategorije stanovništva – rekla je premijerka te dodala:

- Izjednačavanjem koeficijenta za isplatu plaća policijskim službenicima na prostoru našeg kantona sa federalnim koeficijentima, koje je iziskivalo također velika finansijska sredstva, po prvi put doveli smo u ravnopravan položaj naše policajce sa policajcima u FBiH.

Bosansko-podrinjski kanton je prvi od kantona u FBiH ispoštovao obavezu i osigurao egzistencijalnu naknadu nezaposlenim demobilisanim borcima.

- Osnovicu za obračun egzistencijalne naknade od prošlog mjececa povećali smo sa četiri na pet konvertibilnih maraka po mjesecu učešća u Oružanim snagama, a za ostvarivanje ovog prava do kraja budžetske godine, bit će potrebno obezbijediti sredstva u iznosu od 455.100 KM, odnosno 75.850 KM na mjesečnom nivou za 326 korisnika – kazala je Obuća te dodal da kontinuirana podrška Vlade FBiH polahko ovaj kanton dovodi u ravnopravan položaj sa ostalim kantonima u Federaciji, u kojem nažalost nije bio ranijih godina te se nada da ona neće izostati ni u buduće.

Zeničko-dobojski kanton dobio 31.878.226 KM

Iz Vlade Zeničko-dobojskog kantona su kazali kako su donijela odluku da prvi dio sredstava Vlada usmjeri u projekte u oblasti zdravstva, infrastrukture, cesta, školskih objekata, a koji će biti integrirani u programe rada resornih ministarstva.

-Drugi dio sredstava, namijenjen za održavanje tekuće likvidnosti, već je obuhvaćen rebalansom Budžeta ZDK za 2022. godini, a koji je Skupština ZDK usvojila 29. jula. Iz navedenih sredstava, kao i viška ostvarenih prihoda, osigurana su nedostajuća sredstva od 11 miliona KM za isplatu porodiljne naknade od 1.000,00 KM za sve porodilje u našem kantonu, osigurano dodatnih 1,15 mil. KM za poticaje u poljoprivredi, 1 mil. KM za privredu, 1,1 mil. KM za boračku zaštitu, 3 mil. KM za socijalnu zaštitu i pomoć radnicima preduzeća u stečaju ili likvidaciji – saopćili su iz Vlada Zeničko-dobojskog kantona te dodali da imaju odličnu saradnju sa Vladom Federacije BiH, s kojom realizira veoma korisne projekte za ovaj kanton i građane, a sva ranije odobrena sredstva od strane Vlade FBiH su namjenski utrošena i pravovremeno opravdana.

Kanton 10 dobio 7.358.882 KM

Ministar finansija Draško Dalić je za Faktor kazao da će Planom investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije za finansiranje / sufinansiranje infrastrukturnih projekata, Kanton 10, Livanjski kanton, 3.782.780 KM (što predstavlja 51,40 posto ukupno uplaćenih sredstava podrške iz Proračuna FBiH) utrošiti na sljedeći način:

Na Ministarstvo unutrašnjih poslova Kanton 10 će izdvojiti 846.000 KM, i to za policijsku opremu 228.000 KM, za nabavku radara za kontrolu i snimanje saobraćaja 178.000 KM, za nabavku uređaja za mjerenje jačine zvuka – buke 50.000 KM, za investicijsko održavanje zgrada 195.000 KM, za vanjsku fasadu na zgradi PU Tomislavgrad 120.000 KM, za unutranšnje uređenje zgrade PU Drvar 53.000 KM i za unutrašnje uređenje zgrade PP Bosansko Grahovo 22.000 KM.

Ministarstvu finansija za uređenje server dvorane bit će doznačeno 20.000 KM, a Ministarstvu pravosuđe i uprave 290.000 KM za investicijsko održavanje, odnosno opremanje općinskog suda Tomislavgrad.

Planom je predviđeno da se Ministarstvu privrede ukupno doznači 110.000 KM, od čega 100.000 KM za izradu projektne dokumentacije za izgradnju spomenika i 10.000 KM za nabavku opreme za opremanje kancelarija.

Ministarstvu nauke, prosvjete, kulture i sporta Vlada Kantona 10 će za kapitalnu podršku osnovnim školama izdvojiti 190.000 KM. 130.000 KM planirano je za O.Š. Fra Lovro Kraula, a 60.000 KM za kapitalnu podršku izgradnje teakwondo centra. Srednjim strukovnim školama Tomislavgrada Vlada će doznačiti po 50.000 KM (100.000 KM) za nabavku opreme te za rekonstrukciju Centara izvrsnosti.

Vlada je Planom planirala 54.780 KM za Ministarstvo gradnje, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša za studije izvedivosti projektne dokumentacije – GIP LUPIS, te 80.000 KM za nabavku terenskih vozila za Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Najviše novca Kanton 10 će preusmjeriti Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne pomoći i prognanih i to 2.195.000 KM. Taj novac planiran je za: informacijiski sistem – BIS, za rekonstrukciju krova, nabavku opreme, fasadu na objektu, nabavku sanitetskog vozila u Domu zdravlja Livno, u Domu zdravlja Tomislavgrad za uređenje parkinga, opremanje porodične medicine, opremanje interne službe i centra za fizikalnu medicinu, te za uređenje prostora Zavoda za javno zdravstvo.

VEZANI TEKST - Vlada FBiH dala novac za važne projekte, Forto ga dijeli i raznim organizacijama u izbornoj godini

Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove dobit će 230.000 KM za GIS – informacijski sistem za buduće upravljanje prostorom Kantona, a Uprava za inspekcijske poslove će za nabavku službenih laptopa i nabavku vozila dobiti 90.000 KM.

- Ostatak sredstava Kantona 10 će biti utrošeno za provođenje strukturnih reformi, kojima će cilj biti, uz poboljšanje privrede, reforme na svim područjima koje bitno utječu na rast i razvoj Kantona 10 – poručio je Draško Dalić, ministar finansija ovog kantona.

Ostalih šest kantona nije odgovorilo na naš upit poslan još 29. augusta 2022. godine.