- Nijednu drugu pretpostavku za normalan rad nemamo. U ovom momentu ne možemo isplatiti platu uposlenicima, a pitanje je dana kada nećemo moći plaćati ni održavanje zgrade, a to znači da nam predstoji isključenje struje, plina, telefona... Jedino što hrabri je entuzijazam i samoprijegor uposlenika, koji imaju puno razumijevanje za rukovodstvo kuće. Ali, pitanje je do kada će se to moći izdržavati - podvukao je Krsmanović.

Direktor Umjetničke galerije BiH smatra da su ljudi, uposlenici galerije, jedini resurs koji je aktivan.

- Uprkos situaciji, gaje nadu da će neko ipak odreagovati. Samo, pitanje je do kada će moći tako - kazao je.

Krsmanović podsjeća da je, primjera radi, Vlada Kantona Sarajevo uvijek ispunjavala svoje obaveze prema Galeriji.

- Problem je samo što davanja od Vlade Kantona predstavljaju pomoć, rekao bih čak sadaku, a ne trajno rješenje. Da ne bude zabune, godišnja davanja od Vlade Kantona su 82.000 KM, i one su isplaćene i u prošloj godini, a nama za opstanak treba 450.000 KM. Veći problem predstavlja to što ni Vlada Kantona, kao ni drugi nivoi vlasti ne pokazuju interes za trajno rješavanje statusa sedam institucija kulture, a to nisu samo finansije nego i upravljanje institucijama (upravni odbori, direktori i slično) - mišljenja je on.

Tako je, naglašava Krsmanović, Kanton svoju obavezu za tekuću godinu ispunio i nova donacija bi se mogla očekivati u aprilu naredne godine.

- Vlada Federacije BiH nas permanentno, već šest godina zakida za 130.000 KM. Naime, umjesto 220.000 KM, koliko smo ranije primali od ove Vlade i što je suma ustanovljena namjenskim grantom za institucije kulture i obrazovanja od značaja za BiH, mi smo u prošloj godini dobili samo 90.000 KM i to je ključni razlog zbog kojeg smo došli u ovu situaciju. Konačno, ove godine Vijeće ministara BiH nema usvojen budžet, pa ni sa te strane ne možemo očekivati nikakav prihod. Prošle godine, to je bilo 50.000 KM. Na kraju, Galerija ostvaruje nešto vlastitih prihoda koji su prije pandemije iznosili oko 100.000 KM, a sada je to oko 60.000 KM (ulaznice, suveniri, iznajmljivanje prostora...) - podvukao je direktor Umjetničke galerije BiH Strajo Krsmanović.

Na zvaničnoj Facebook stranici Umjetničke galerije istaknuto je i kome su se sve obraćali za pomoć. 

- Ako vas zanima da li je neko odgovorio na apel za spas Umjetničke galerije BiH od finansijskog kolapsa, a koji je upućen na 14 adresa predstavnika svih nivoa vlasti u BiH, odgovor je da – načelnik Općina Stari Grad Sarajevo žurno je odgovorio da nam ne može pomoći, Grad Sarajevo - City Of Sarajevo nam predlaže da se "obratimo molbom za finansijsku podršku projektu iz oblasti kulture", a ukoliko isti zadovolji "opće i posebne kriterije" pokušat će iznaći način da nam pomognu. Ali sad znamo da Grad cijeni značaj "naše" ustanove i "svakog od eksponata koji je izložen u njoj". I to je to - napisali su.