Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ promovirat će 38 kandidata i kandidatkinja na čast doktora nauka. Promoviranim doktorima nauka diplome će biti uručene na svečanosti u Narodnom pozorištu.

- Svaki put nas raduje promocija nove generacije doktoranata koja budi nadu i od koje se očekuje da ostvari vrijedna dostignuća koja će svima nama biti od koristi. Da bi se to desilo, znanje mora biti instrument za djelovanje i akciju - ističe rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, te naglašava: "Čvrstu opredijeljenost za produkciju savremenih i dinamičkih doktorskih studija na svim organizacionim jedinicama našeg univerziteta oslikava i svjedoči 38 kandidatkinja i kandidata koje promoviramo na čast doktora nauka iz oblasti koje pripadaju grupacijama tehničkih, humanističkih, društvenih, medicinskih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka."

Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu će promovirati: osam kandidata na čast doktora tehničkih nauka, po četiri kandidata na čast doktora medicinskih i islamskih nauka, tri kandidata na čast doktora ekonomskih nauka, po dva kandidata na čast doktora društvenih, lingvističkih, političkih, odgojnih, prehrambeno-tehnoloških i veterinarskih nauka, te po jednog kandidata na čast doktora književnohistorijskih, komunikoloških, socioloških, poljoprivrednih i upravnih nauka, doktora nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja i doktora nauka socijalnog rada, saopćio je UNSA.