Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta promovirali su 61 kandidata i kandidatkinje na čast doktora nauka i umjetnosti.

Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu će promovirati po sedam kandidata na čast doktora farmaceutskih nauka, po šest kandidata na čast tehničkih i ekonomskih nauka, po pet kandidata na čast političkih, islamskih i medicinskih nauka, po tri kandidata na čast doktora odgojnih, poljoprivrednih i matematičkih nauka, po dva kandidata na čast historijskih, lingvističkih, pravnih, geografskih i veterinarskih nauka, te po jednog kandidata na čast doktora kriminalističkih, sigurnosnih, kriminoloških, upravnih, društvenih, muzičkih, hemijskih i bioloških nauka.

Promocija doktora nauka i umjetnosti održana je uz poštivanje svih važećih mjera epidemiološke zaštite, a doktori nauka i umjetnosti su promovirani u skladu s utvrđenim rasporedom po grupama.

Svečanost koja ne smije biti zaboravljena

Rektor Univerziteta u Sarajevu u izjavi medijima kazao je potpuno normalna šema svečanosti u decembru, ove godine je modificirana u onom dijelu u  kojem su neke događaje potpuno otkazali, a trebali su biti održani u zatvorenim prostorima pred većim brojem ljudi, a neke su modificirali. Tipičan primjer te modifikacije, a u pokušaju da sačuvaju svečanost koju ne smije biti zaboravljena ni u najtežim trenucima, jeste i promocija doktora nauka.

- Ovo je za njih, u njihovim životima, značajan datum. Preuzimanje diplome doktora nauka ili umjetnosti na UNSA kao najstarijeg univerziteta u BiH, koji ove godine obilježava 71 godišnjicu postojanja, ovo je značajan datum za njih - rekao je Škrijelj.

Pojasnio je kako je nastojanje UNSA da doktoranti osjete makar na trenutak draž svečanosti koja je rezultat njihovog predanog rada u proteklim godinama.

Kada je u pitanju svečanost promocije diplomanata i magistranata, pojašnjava Škrijelj, ona slijedi u subotu.

- To je također ranije bio jedan veliki događaj, organiziran u Zetri pred otprilike 11.000 do 12.000 ljudi. Ove godine će preko 5.000 naših diplomanata i magistranata primiti svoje diplome na jedan drugačiji način, koji je za nas jedini mogući u doba pandemije. U manjim grupama na svojim fakultetima, ali i sam čin svečanosti i objavljivanja svečane promocije, održat će se u Domu mladih 19. ovog mjeseca, u subotu. To je naš pokušaj da kombinacijom online metoda i uživo u salama u manjim grupama do 30 učesnika obilježimo na svečan način, a onaj radni dio uručivanja diploma uradit će se na organizacionim jedinicama, fakultetima i akademijama - rekao je Škrijelj.

Osvrnuo se i na pandemiju te kazao kako dokaz da su danas na dobitku ona društva koja su u nauku investirala više jeste iščekivanje vakcine protiv koronavirusa i najrazvijenije zemlje svijeta ponudit će "spasonosni proizvod koji se zove vakcina protiv koronavirusa", a to su mogla postići društva samo u onim zemljama u kojima je investiranje u nauku bilo na znatno većem nivou nego u BiH.

Među danas promoviranim doktorantima je i Gordana Grujić, iz Muzičke akademije UNSA, koja je kazala kako je njena naučna oblast muzička teorija i pedagogija.

Kvalitet doktorskih studija u Sarajevu

- Dolazim iz Banje Luke. Tamo sam zaposlena kao docent na istoj oblasti i veoma sam zadovoljna kvalitetom doktorskih studija u Sarajevu, koje su imale jednu svjetsku crtu sa naučnicima i profesorima iz Evrope koji su držali nastavu na doktorskim studijima i veoma sam sretna što smo danas ovdje te što smo bez obzira na ovu situaciju uspjeli da se skupimo i održimo ovu svečanost - rekla je Grujić.

Za medije je govorila i Amra Banda, doktorantica Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA.

- Doktorska disertacija je predstavljala veliki naučni i stručni izazov za sve kandidate i velika nam je čast i zadovoljstvo što smo danas ovdje - rekla je Banda.

Dodala je kako  veliku zahvalnost duguju i UNSA koji je čak i uslovima pandemije uložio napore u organizaciju svečane promocije.

- Doktorska disertacija je sama po sebi veliki uspjeh. Ipak, svi mi težimo da naše disertacije imaju neku praktičnu primjenu i koriste društvu. Svakako jedan veliki benefit i čast je kada imate priliku prenositi i mlađim generacijama i našim studentima, te s tim u vezi nadam se da će sav napor i trud koji smo uložili, biti prepoznat i pomoći mladim generacijama u daljem naučnom i stručnom usavršavanju - rekla je Banda.