Ovom prilikom je ukupno uplaćeno 11.800 KM, od čega su 22 porodilje koje su postale majke po prvi put dobile po 200 KM, 12 porodilja su dobile po 300 KM za rođenje drugog djeteta, dok je za njih osam uplaćeno po 400 KM po osnovu rođenja trećeg i svakog narednog djeteta, saopćeno je iz Općine Centar. 

Općina Centar je također za ove porodilje osim jednokratnih novčanih pomoći pripremila i higijenske pakete za bebe, koje će u skladu sa postojećom epidemiološkom situacijom biti podijeljeni porodiljama tokom narednog perioda. 

Ovaj projekat Općina Centar realizuje od 2013. godine sa ciljem poboljšanja nataliteta na području ove lokalne zajednice i šire i ujedno predstavlja finansijsku podršku porodicama za opremanje novorođenčadi.

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za jednokratne novčane pomoći porodiljama obezbijeđeno je 100.000 KM, te dodatnih 20.000 KM za nabavku higijenskih paketa za porodilje.