- Ova molba – upozorenje, posebno se odnosi na poljoprivrednike, s obzirom da je nekontrolisano spaljivanje korova i ostavljanje neugašene vatre bez nadzora pri uređenju poljoprivrednih imanja čest uzrok požara. Napominjemo da se spaljivanje korova i drugog gorivog materijala vrši na odgovoran način, samo u periodu povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati - saopćeno je iz JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići.

Pri spaljivanju korova i drugog zapaljivog materijala, potrebno je ugasiti ostatke nesagorenih materija kako bi se spriječilo njihovo raznošenje vjetrom i pojava nekontrolisanog gorenja.

- Apelujemo i na izletnike da vode računa o mjestima na kojima pale vatru, kako se nebi našli u situaciji da izazovu požar i time ugroze šumu, objekte i stanovništvo. Također, upozoravamo građane da su zaposlenici nadležnih institucija, u skladu sa zakonskim propisima, u obavezi da podnesu prijave protiv svih lica za koje se utvrdi da su odgovorna za izazivanje i nastanak šumskih požara te time ugrozili živote i zdravlje ljudi ili pričinili materijalnu štetu - navodi se u saopćenju.

Dodaje se kako je važno napomenuti da je saradnja sa institucijama kao što su nadležno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK i Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK jako važna, i to su institucije s kojima se konstantno radi na aktivnostima na suzbijanju požara.

- Ipak, od posebnog značaja je saradnja sa lokalnim stanovništvom i medijima, kako bi se podigla svijest o opasnostima od šumskih požara. Jedino zajedničkim djelovanjem svih navedenih aktera, možemo spriječiti katastrofe i zaštititi kuće, šume i imanja od požara - stoji u saopćenju.

Zaštita od požara, mora biti briga čitavog društva i uz odgovorno ponašanje građana, može se spriječiti nastajanje istih, a radnici ovog preduzeća, koji svake godine podnesu najveći teret u gašenju šumskih požara, pošteđeni brojnih neprespavanih noći.

- Najvrjednije prirodno bogatstvo naše zemlje su šume, i kao takve, zaslužuju da budemo odgovorni i da ih čuvamo za generacije koje dolaze - istakli su iz JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići.