Na ovaj način omogućeno je Federalnom ministarstvu za pitanja boraca da pokrene dalje procedure kako bi se branioci mogli prijaviti na javni poziv i aplicirati za navedena sredstva. Javni pozivi za dodjelu ovih sredstava bit će objavljeni na službenoj web stranici Ministarstva kao i obrasci putem kojih će branioci moći aplicirati.

Ministar Salko Bukvarević je kazao da će ministrstvo u najkraćem roku pripremiti sve što je potrebno kako bi javni pozivi bili što prije objavljeni i kako bi branioci mogli aplicirati za navedena sredstva. Podsjetio je da svake godine broj zahtjeva raste te da je znatno povećan broj branilaca i članova njihovih porodica koji su oboljeli od najtežih oboljenja.

Riječ je o sredstvima koja su planirana budžetom FBiH za 2020. godine u iznosu od 1.500.000,00 KM za pomoć u liječenju branilaca te 400.000,00 KM za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza. Pomoć u liječenju mogu ostvariti branioci koji imaju prebivalište na području BiH, ukoliko su bili pripadnici Oružanih snaga RBiH najmanje 12 mjeseci i nisu ostvarili pomoć po istom osnovu prema drugim propisima te ukoliko imaju relevantnu dokmentaciju koja nije starija od godinu dana. Posebni uslovi bit će detaljno navedeni u tekstu javnog poziva.

Pravo na podnošenje zahtjeva za pomoć u sufinansiranju troškova dženaza i sahrana pripadnika branilačke populacije imaju lica koja nisu pomoć ostvarila po istom osnovu od drugog organa ili institucije uz uslove koji će biti precizirani u javnom pozivu kada bude objavljen, saopćilo je Ministarstvo.