Donošenjem ove odluke stekli su se uvjeti da Općina Novi Grad Sarajevo započne aktivnosti oko uspostave videonadzora na igralištima, s obzirom na to da je već duži period na igralištima i javnim površinama evidentno uništavanje javne imovine, mobilijara i druge opreme. Također, uvođenje videonadzora na igralištima značajno je i zbog povećanja sigurnosti djece, omladine i drugih korisnika sportskih terena, sprečavanja vršnjačkog nasilja, zaštite inventara i druge opreme na igralištima, a radi utvrđivanja počinitelja prekršaja, odnosno onih koji uništavaju imovinu i čine druga krivična djela. Nabavku i ugradnju opreme za videonadzor vršit će Općina, a nadzorne kamere će se postaviti na adekvatnim mjestima na igralištima, na osnovu analize nadležne općinske službe, sigurnosnih potreba i tehničkih mogućnosti.

Nejra Smajić Šahić, sekretar općinskog organa državne služba, kazala je da su u izradi odluke, pored uposlenika Općine, učestvovali i predstavnici Uprave policije MUP-a KS, KJKP Park i Elektroprivrede, koji će biti uključeni u svim fazama realizacije ovog projekta.

- Prioritet će biti ona igrališta na kojima je PU, ali i naša nadležna služba utvrdila najveći stepen devastacije i oštećenja igrališta. Da bi se došlo do realizacije, potrebno je izvršiti puno prethodnih radnji, a koje se odnose na utvrđivanje lokacija, pribavljanja saglasnosti od Elektroprivrede, uspostave elektropriključaka. Nastojat ćemo da ostvarimo maksimalne uštede, tako što će se na jedan priključak vezati više igrališta kako bi troškovi bili što niži - objasnila je Smajić Šahić, navodi se u saopćenju Općine Novi Grad.