- Osnovica sada iznosi 867,50 KM, a nakon stupanja na snagu izmijenjenog zakona, iznosit će 910 KM. Inače, do sada je u periodu od 2010. do 2022. godine osnovica povećana ukupno 7,5 posto - izjavio je pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo.

VEZANI TEKST - Kada borci, šehidske porodice, RVI, mogu očekivati uvećane naknade?

Također, zakonom će biti otklonjeni nedostaci u članu 21 stav (2). Na osnovu toga će naknade suprugama poginulih branilaca bez djece s prihodima biti povećane sa 173,50 KM na 391,30 KM, jednom roditelju ženjenog poginulog borca sa 234,23 KM na 391,30 KM, dok će naknade za oba roditelja ženjenog poginulog borca, koji su bez prihoda, naknade biti uvećane sa 303,63 KM na 455,00 KM.

- Zakon uvodi tzv. švicarsku formulu koja garantuje ovoj populaciji povećanje naknada svake godine - kazao je Terzo.

U smislu zapošljavanja, izmjenama dosadašnjeg zakona predloženo je više rješenja. Tako će Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje biti dužni Programom aktivne politike zapošljavanja preduzeti mjere koje će osigurati poseban novac za povoljnije sufinansiranje zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke i prekvalifikacije.

- Isto tako branioci će pod uslovom da su registrovani kao individualni poljoprivredni proizvođači ili imaju obrt, imati prioritet pri dodjeli sredstava za investicije za svoju djelatnost - rekao je Terzo.

Za predloženi zakon je ovogodišnjim budžetom FBiH predviđena implementacija 18,5 miliona KM.

VEZANI TEKST - Dom naroda FBiH usvojio izmjene Zakona o prijevremenom penzionisanju boraca

- Budžet resornog ministarstva je 356 miliona KM i 97 posto ovog budžeta ide za naknade i rješavanje zahtjeva boračke populacije - Terzine su riječi.

U setu boračkih zakona, delegati su u nastavku sjednice usvojili i posljednji, peti, Zakon o izmjeni zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji nalaže povećanje novčanih mjesečnih naknada za najteže grupe ratnih vojnih invalida kojima su za svakodnevno preživljavanje potrebni tuđa njega i pomoć.

Predlagači Zakona su delegati Jasmin Duvnjak i Senad Čeljo, a nalaže povećanje za 200 posto naknada za tuđu njegu i pomoć ratnim vojnim invalidima prve grupe invalidnosti, za 140 posto invalidima druge grupe, a za sto posto ratnim vojnim invalidima treće grupe.

Riječ je o ukupnom unapređenju statusa oko 600 pripadnika ove boračke kategorije, kazao je jedan od predlagača Zakona Jasmin Duvnjak. Mujo Aganović je uime Saveza ratnih invalida paraplegičara FBiH, uz zahvalnost delegatima, kazao da će članovi te asocijacije i ubuduće podržavati sve inicijative koje su u funkciji unapređenja stanja u državi Bosni i Hercegovini.