Budući da na sjednici Vijeća naroda nije postignuta saglasnost u pogledu navedenog zakona, u skladu sa procedurom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, sporni zakon će biti predmet usaglašavanja na Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda RS-a.

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS ranije je pokrenuo postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda na izmjene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju u RS.

Za taj klub je sporna "Svetosavska nagrada" za nastavnike, koja se u RS dodjeljuje za, kako je navedeno, izuzetne rezultate i zalaganje u radu na razvijanju učeničkih znanja, sposobnosti i talenata.

Klub Bošnjaka je predložio da se promijeni nagrada u najbolji nastavnik, ali o tome nije bilo konsenzusa na današnjoj sjednici Vijeća naroda RS.