Govoreći o današnjoj svjedokinji advokatica premijera Fadila Novalića kazala je da je po njenoj ocjeni, do sada, ona govorila o potpuno nerelevantnim stvarima.

- Čini se da Tužilaštvo pokušava dovesti u vezu čitav krivični postupak sa profesoricom Izetbegović kroz pitanja svjedoku. To je moja ocjena - kazala je Vidović.

Prethodno je rekla i da se radi "o totalno neligitmnom vođenju postupka od Tužilaštva".

Današnje ročište obilježila je rasprava između tužilaca i odbrana optuženih koje su ustvrdile da dokazi danas prezentirani nisu dostavljeni odbrani u okviru optužnice te da su time prekršeni zakoni koji propisuju pravo na pravičnu odbranu.

- Okrivljeni ima pravo na to da se pripremi za svoju odbranu što znači da je Tužilaštvo dužno dostaviti sve dokaze unaprijed odbrani. Na svaki mogući način Tužilaštvo kad obavještava odbranu maskira o čemu se radi navodeći dokument koji ne odgovara onome što se upotrebljava u sudnici. Nešto što prvi put u svojoj karijeri vidim upotrebljavaju se dokazi koje odbrana nikada nije vidjela do dva dana pred suđenje. To nije fer suđenje, to nije niti sudska praksa - kazala je Vidović.

Dodala je da će odbrana u vezi toga ulagati pravne lijekove, a da će sudsko vijeće donijeti odluku. Danas je i predsjedavajuća Vijeća Džemila Begović tražila od Tužilaštva BiH da dostavi Sudu BiH dokaz za svoje tvrdnje da su dokazi dostavljeni uz optužnicu što je odbrana od samog početka suđenja osporavala.

- Mi ćemo podnijeti pismeni podnesak uz prezentiranje detaljne dokumentacije iz koje će se vidjeti da nam nisu dostavljeni ti dokazi. Dokazi moraju biti zaonito pribavljeni, oni su prezentirani svjedoku. Kada su nezakonito pribavljeni to znači da se moraju isključiti iz sudskog predmeta, a iskaz svjedoka u vezi s tim je mi to u pravu zovemo "plod trule voćke" - kazala je Vidović, te dodala da je Tužilaštvo dužno dostaviti sve dokaze koje ima namjeru koristiti tokom postupka.

- Odbrana ima pravo nakon podizanja optužnice tražiti uvid u spis, što smo mi i tražili. Tužilaštvo je to dozvolilo, međutim radi se o stotinama hiljada stranica koje u ovako kratkom periodu niko nije u stanju pregledati i analizirati. Mi do sada nismo naišli na ove dokaze koji su danas prezentirani. Za to trebaju mjeseci- dodala je Vidović.