Značenje termina "investicija" vrlo je promjenjivo, barem posmatrano iz perspektive aktuelne vlasti u Kantonu Sarajevo. Kada se investicije realiziraju kreditnim aranžmanima sa međunarodnim finansijskim institucijama, koje je sklopila politička konkurencija "šestorke", onda se radi o novom zaduživanju građana, a kada neko iz te iste "šestorke" ugovori kreditni aranžman, onda to nije novo zaduživanje građana već "osiguravanje milionske investicije".

Vratit ćemo se samo dva mjeseca unazad, kada su iz "šestorke" stizale žestoke kritike na račun predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića jer je, kako su kazali, dezinformirao bh. građane pričama kako su krediti međunarodnih finansijskih institucija zapravo investicije u BiH.

- Po kojem osnovu se sredstva dobijena iz međunarodnih kredita tretiraju kao investicije u BiH? Da li u slučaju finansiranja projekata kreditima međunarodnih finansijskih institucija u BiH investiraju međunarodne finansijske institucije ili BiH sama u sebe – pitao je, između ostalih, SDP-ov Saša Magazinović.

Nepuna dva mjeseca kasnije, krediti kod međunarodnih finansijskih institucija su iznenada postali investicije. Tako je iz Vlade Kantona Sarajevo na adrese medija danas stiglo saopćenje naslovljeno: "Premijer Forto obezbijedio milionske investicije u energijsku efikasnost".

Forto je, naime, "obezbijedio milionske investicije" tako što je finalizirao kreditni aranžman sa EBRD-om u okviru projekta "Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo".

- Projekt "Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo" za nas znači dodatne investicije od 20 miliona maraka u 40 javnih objekata u Kantonu Sarajevo, od kojih su većinom obrazovne ustanove, odnosno škole, vrtići, zgrade fakulteta i zdravstvene ustanove – navodi se u saopćenju.

Ne samo da je javnost sada zbunjena da li su međunarodni krediti investicije ili su novo zaduživanje građana, već je zbunjena i zbog Fortine uloge u cijeloj priči.

Iako se saopćenjem za javnost sugerira da je upravo Forto "obezbijedio milionske investicije", činjenice govore da to baš i nije tako. Radi se o projektu kojeg je još u septembru prošle godine inicirao i pokrenuo prethodni premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj, koji je i kandidirao EBRD-u projekte za finansiranje njihove realizacije.

Upravo je prošli saziv Vlade Kantona Sarajevo u novembru 2018. godine pripremio svu potrebnu dokumentaciju, kasnije iskorištenu u daljoj komunikaciji sa EBRD-om, na sastanku u Sarajevu u februaru ove godine, a zatim i na godišnjoj konferenciji EBRD-a, održanoj u maju ove godine u našem glavnom gradu.

Međutim, to nije spriječilo Vladu Kantona Sarajevo da ono što su prije dva mjeseca nazivali iz SDP-a "novim zaduživanjem građana" danas predstave kao "Fortino osiguravanje milionske investicije".