Direkcija za evropske integracije BiH zadužena je da taj dokument prevede na engleski jezik i da, u slučaju potrebe i na zahtjev, Evropskoj komisiji dostavi dodatne informacije.

Prilog institucija je dokument koji na sažet način daje pregled isključivo ostvarenih mjera, a koje su relevantne za proces evropskih integracija i poboljšanje funkcionisanja sistema. Informacije se prikupljaju sa svih nivoa vlasti, u skladu sa utvrđenom praksom.

Godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini Evropska komisija objavljuje u okviru Paketa proširenja. Objava Paketa proširenja za 2022. godinu očekuje se na jesen, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.