Na odlučivanje čekaju neka imenovanja, ali i zakoni i strateški dokumenti.

VEZANI TEKST - Turković: Današnja sjednica bila je neuspio pokušaj da se odbije usvajanje ANP-a

Na pitanje o važnim materijalima koji su "taoci" blokade rada institucija Bosne i Hercegovine i čekaju normalizaciju odnosa, odgovoreno nam je iz dva od devet ministarstava.

U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine ističu da na Vijeće ministara BiH čeka "veliki broj važnih odluka kojima se mora pristupiti odgovorno i efikasno, a koje su u interesu građana, kao i cijele Bosne i Hercegovine".

Tako nabrajaju da sjednicu Vijeća ministara čeka Nacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, što je jedan od 14 prioriteta Evropske komisije za napredovanje BiH ka EU, kao i Nacrt zakona o postupku imenovanja na nivou institucija Bosne i Hercegovine.

Na Vijeće ministara čeka i odluka o preraspodjeli 1,8 miliona KM za Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, odnosno "državni zatvor". Taj novac je namijenjen za izmirivanje troškova zavoda za plaće i naknade zaposlenih, nabavku lijekova i hrane, ugovore o djelu za doktore medicine, plaće radno angažiranih zatvorenika i za bolničko liječenje pritvorenika i zatvorenika za period od oktobra do decembra ove godine.

Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine istakli su da među dokumentima iz njihove nadležnosti i dalje stoje prijedlozi nekoliko strateških dokumenta, kao i prijedlozi za formiranje radnih grupa za početak izrade tih dokumenata, kojim se definiraju pravci budućeg djelovanja u određenim oblastima sigurnosti.

VEZANI TEKST - Vijeće ministara BiH održalo telefonsku sjednicu i usvojilo jedinu tačku: Podrška programu EU-a za inovacije

- Tu su prijedlog programa rada Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, prijedlog programa razvoja sistema zaštite i spašavanja na nivou institucija i organa BiH 2021-2025, prijedlozi programa rada Granične policije BiH za 2022, Državne agencije za istrage i zaštitu za 2022, Agencije za policijsku podršku... – odgovor je iz Ministarstva sigurnosti.

Važnim materijalima, koji su još na čekanju, smatraju i prijedloge imenovanja i kadrovskog popunjavanja u institucijama koji su veoma bitni za rad i funkcionisanje tih institucija, kao i imenovanja u određenim radnim tijelima i odborima poput Odbora za žalbe policijskih službenika.

- S obzirom na to da ovo tijelo nije popunjeno, ne može razmatrati žalbe policijskih službenika u zakonskom roku. Veoma bitno je i popunjavanje Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije.

Zbog neusvajanja odgovora na zastupnička pitanja, također se krše zadati rokovi od  Parlamentarne skupštine BiH – stava su u Ministarstvu sigurnosti BiH.