Vedo Tuco, vještak sudske medicine, na poziv Odbrane iznio je nalaz i mišljenje sačinjen na osnovu medicinske i nemedicinske dokumentacije o vrsti, stepenu i obimu povreda šest civila koji su, kako je rekao, "navodno bili u neposrednoj blizini od mjesta pada granate 3. juna 1995. godine".

Prema riječima vještaka, zapisnik o pokazu lica mjesta iz 2017. godine daje odgovor na pitanje gdje su se nalazila ova lica toga dana. Objasnio je da je svjedok bila Dušanka Nišić-Aškraba, koja je pokazivala mjesto pada granate te gdje su se ona i ostali nalazili u tom trenutku.

On je kazao da je smrt Stanislave Koprivice nastupila usljed masovne povrede tijela, ali da se ne može očitovati koji je uzrok smrti jer je bilo neophodno izvršiti sudsko-medicinsku obdukciju, koja nije sačinjena.

Iznoseći nalaz i mišljenje, naveo je da bi, u situaciji kada se osoba nalazi od pola do jednog metra od centra pada granate kalibra 122 mm, brojnost povreda po ljudski organizam u smislu "blast efekta" bio neuporedivo veći.

- Da je to tako bilo, stepen oštećenja tijela, intenzitet povreda bi bio izuzetno veći - rekao je Tuco, dodavši da bi u tom slučaju tragovi ljudskog tkiva morali biti na tlu, na zidovima zgrade, što nije slučaj niti se to navodi u dokumentaciji.

Odgovarajući na pitanja Odbrane, Tuco je kazao da se bavio i navodima iz zapisnika o uviđaju i crtežu s lica mjesta, gdje se spominju i tragovi crvene boje koji asociraju na krv.

On je potvrdio da niko s današnjeg aspekta ne može tvrditi da se u konkretnom slučaju radi o tragovima krvi. Dodao je kako on to nije mogao potvrditi, jer takva saznanja nije mogao pronaći u raspoloživim dokumentima.

Tuco je naveo da se Koprivica, kada se analizira dokumentacija, u trenutku pada granate nije nalazila na mjestu pozicije koju je pokazala Nišić-Aškraba. Rekao je da to ukazuje da je ona povrede zadobila na drugom mjestu i pod drugim uslovima.

On je iznio nalaz i mišljenje na suđenju Ramizu Drekoviću, nekadašnjem komandantu Četvrtog korpusa ARBiH koji je optužen da je u periodu od 21. maja do 7. juna 1995. godine naredio artiljerijskim jedinicama u mjestu Bjelimići (općina Konjic) neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku, u kojima je jedna 15-godišnjakinja poginula, a nekoliko civila ranjeno.

Vještak Tuco je iznio nalaz i mišljenje i za ostale osobe koje se dovode u vezu s 3. junom 1995. godine. Naveo je da Nišić-Aškraba ne bi preživjela da se nalazila na poziciji za koju je tvrdila, kao niti Igor Kozomara, Davor Marković, Jelena Bozalo i Mlađenka Tepavčević. Zaključio je da oni nisu bili na mjestu pada granate te da povrede nisu zadobili na ovom mjestu.

Na upit tužiteljice Marijane Čobović da li je vještak uzeo u obzir postojanje podzida pored mjesta pada granate te postojanje fizičke prepreke, Tuco je kazao da se "blast efekat" širi horizontalno i vertikalno te da bi povrede bile istog intenziteta i s fizičkom preprekom.

Odgovarajući na pitanja tužiteljice Čobović, Tuco je rekao da je napravio uvid i u kolor fotografije nastradale Koprivice. Potvrdio je da su sve povrede mogle nastati dejstvom granate, ali ne na ovom mjestu.

Nastavak suđenja je zakazan za 2. februar, piše Birn.