Novim zaključkom usklađenih 2,8 posto će se isplatiti od januara ove godine do augusta. Time će, primjera radi, penzioneri s najnižim penzijama, a koje su 371 KM, dobiti blizu 80 KM više u septembru.

- Savez udruženja penzionera povodom današnje odluke Vlade FBiH nikome se ne želi posebno zahvaliti, osim sredstvima informiranja. Ne želimo se zahvaliti zbog toga što smo za nešto bili uskraćeni, a bili smo upravu i zakon je bio na našoj strani. Jedino što smo dobili ovo sa zakašnjenjem pet mjeseci. Ništa više! Tek slijedi naš zahtjev za vanredno usklađivanje koji je bio aktuelan u januaru. A ovo je redovno. Ne znamo uopšte odakle pomisao nekome da još siječe od penzionera. Jedino mogu da kažem da je sa svojim potezima puno nam pomogao direktor Federalnog zavoda PIO Zijad Krnjić. Od prvog dana rekao je: "To ne može" - kazao je za Faktor Redžo Mehić, predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH.