Vijeće će biti pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

- Na inicijativu me ponukala ugroženost dječijih prava generalno kod nas, unatoč tome što smo potpisnici konvencija o pravima djece, svih važnijih međunarodnih konvencija koje se bave tom problematikom. Ponukala me situaciji da živimo u zemlji gdje su dječija prava ugrožena svakodnevno i čemu svjedočimo. Također tu je i izvještaj Ombudmsmena za ljudska prava o slučajevima diskriminacije i kršenja dječijih prava. To je stanje koje treba mijenjati - govori nam zastupnica Alma Kratina.

Dodaje da će u vijeću za djecu biti uključeni relevantni stručnjaci, socijalni radnici, pedagozi, predstavnici iz resornih ministarstava koji se bave ovom problematikom.

- Imat ćemo na jednom mjestu mogućnosti i da sagledamo i da unaprijedimo prava djece - rekla je Kratina.

Upitali smo je kako komentira činjenicu da do danas nije realiziran gotovo nijedan zaključak sa tematske sjednice Zastupničkog doma FBiH koja je održana 4. decembra 2019. godine o stanju u ustanovama socijalne zaštite FBiH, gdje su u fokusu bila dječija prava.

- Ja sam i ta pitanja postavljala. Dobila sam određene odgovore iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH za koji držim da ne rade svoj posao na pravi način. Nisam bila zadovoljna odgovorima. Jasno je da nije urađeno dovoljno. Živimo u nekim apokaliptičkim uvjetima zbog pandemije i sve je palo u sjenu a ne bi smjelo, mislim na socijalnu zaštitu. Ne smijemo dozvoliti da ove teme padnu u drugi plan. Izvršit ćemo pritisak da se realiziraju doneseni zaključci - naglasila je Kratina.