Na ovaj način, prema riječima ministrice za odgoj i obrazovanje KS Naide Hote-Muminović, rješavaju se pozicije i radno-pravni status radnika koji su godinama bili angažirani na određeno vrijeme.

- Ostale tražene pozicije za JU 'Djeca Sarajeva' bit će oglašene na određeno vrijeme na godinu dana, uz našu opredijeljenost da i ove pozicije riješimo angažmanom na neodređeno, ukoliko punjenje budžeta Kantona Sarajevo u 2022. godini pred nama bude išlo u očekivanom obimu. Dali smo i saglasnost za angažman radnika do okončanja konkursne procedure, tako da kontinuitet rada u JU 'Djeca Sarajeva' neće biti doveden u pitanje - rekla je ministrica Hota-Muminović.

Postupak prijema u radni odnos odvijat će se u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo, te uz poštivanje prava iz Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica.

- U narednom periodu napravit ćemo dodatnu analizu politike zapošljavanja na određeno vrijeme u osnovnim i srednjim školama. Stalnim konkrusima na određeno  proizvodi se stres, nesigurnost i stvaraju se bespotrebni troškovi kako za kandidate tako i za škole. O ovim i mnogim drugim problemima godinama se samo priča. Mi ćemo ovo pitanje riješiti u velikom obimu ove godine.  Sve su to radne pozicije koje su potrebne u našem obrazovanju - dodala je ministrica, saopćio je Press KS.