Odluka o smjeni policijskog komesara je donesena nakon što je Nezavisni odbor Skupštine KS dostavio ministru MUP-a KS prijedlog za njegovu smjenu, aktom od 1. februara ove godine.             

Vlada KS je donijela i rješenje kojim se za zamjenika policijskog komesara u Ministarstvu unutrašnjih poslova KS imenuje Fatmir Hajdarević, glavni inspektor u Upravi policije i trenutni načelnik Policijske uprave Ilidža. 

Hajdarević će obavljati tu dužnost do okončanja konkursne procedure imenovanja novog policijskog komesara propisanu Zakonom o unutrašnjim poslovima KS, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.