Ranije je istaknuto da ovaj prijedlog predviđa kaznu do 15 godina zatvora za nazivanje RS-a i srpskog naroda genocidnim.

- Vlada smatra da je Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika usaglašen sa Ustavom, pravnim sistemom RS-a i Pravilima za izradu zakona i drugih propisa RS-a, te da se može uputiti u dalju proceduru - saopćeno je.

Također, Vlada RS-a danas je, po hitnom postupku, utvrdila Mišljenje na Prijedlog zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno zabranjuje negiranje genocida.

- Vlada smatra da je Prijedlog zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika usaglašen sa Ustavom, pravnim sistemom RS-a i pravilima za izradu zakona i drugih propisa, te da se može uputiti u dalju proceduru - istaknuto je.

Ova dva zakonska rješenja naći će se sutra pred zastupnicima NSRS-a na posebnoj sjednici koja će biti zatvorena za javnost.