Vlada RS-a uputila je danas Sudu BiH tužbu protiv Federacije BiH zbog duga od raspodjele prihoda od indirektnih poreza, u vrijednosti od 34.571.047,78 КM. Tužba je podnesena radi naknade štete od 34.571.047,78 KM i odnosi se na period od jula 2017. godine do decembra 2018. godine.

RS podnosi tužbu protiv Fedracije BiH radi naknade štete zbog neodobravanja nespornih Prijedloga odluka o Izračunu koeficijenata za raspodjelu indirektnih poreza u periodu od jula 2017. godine do decembra 2018. godine i Prijedloga obračuna drugog privremnog poravnanja između entiteta za 2017. godinu i Prijedloga obračuna drugog privremenog poravnanja između entiteta za 2017. godinu, saopćila je Vlada RS-a.

Institucije RS-a dale su saglasnost na tužbu koju je pripremilo Pravobranilaštvo RS-a. Zbog neusvajanja novih koeficijenata za raspodjelu sredstava novac koji pripada RS-u sliva se na račun FBiH.

-Vlada RS-a bila je spremna i otvorena za saradnju, ali zbog opstrukcija od Ministarstva finansija Federacije BiH i izostajanja rješenja, Vlada RS-a, s ciljem zaštite budžeta i prava građana RS-a, nadokandu štete zatražila je sudskim putem - zaključuje se u saopćenju Vlade RS-a.