Time je Vlada TK, ističu, uposlenicima u oblastima obrazovanja, pravosuđa i uprave olakšala borbu sa inflacijom, koja prema zvaničnim podacima iznosi 17,3 posto.

- Ovo povećanje rezultira potrebom za planiranjem 28 miliona KM više na poziciji plaća i naknada uposlenika u Budžetu za 2023. godinu, u odnosu na ovogodišnji budžet, rečeno je na današnjem sastanku. Ovim je kantonalna Vlada preduhitrila Vladu Federacije Bosne i Hercegovine te je još u aprilu, ne čekajući Uredbu Vlade FBiH o mogućnosti isplate neoporezive jednokratne pomoći u iznosu do 1.080 KM, najavila, a od jula i realizirala, povećanje materijalnih primanja svojim uposlenicima - navode u saopćenju.

S tim u vezi predstavnici Vlade TK su danas upoznali predstavnike sindikata da je i Skupština Tuzlanskog kantona, na svojoj posljednjoj sjednici, odbila inicijativu za isplatu dodatne novčane pomoći uposlenicima kod budžetskih korisnika te da je takav stav Skupštine za Vladu TK obavezujući.

Također, dodaje se u saopćenju, akcentiran je i podatak da je, prema informacijama do kojih je došla Vlada TK, tek oko 15 posto uposlenika u privatnom i realnom sektoru ostvarilo pravo na ovaj oblik pomoći, omogućen Uredbom Vlade FBiH.

Ipak, imajući razumijevanje za sve težu ekonomsku situaciju u društvu, navedeno je u saopćenju, Vlada TK je danas izrazila spremnost da kroz planiranje Budžeta TK za 2023. godinu, u skladu sa prihodima, i dalje radi na poboljšanju statusa i materijalnih prava uposlenika kod budžetskih korisnika.

- Posebnu osjetljivost Vlada planira usmjeriti prema uposlenicima sa najnižim primanjima, koji su najviše pogođeni inflacijom - zaključeno je u saopćenju.