Podsjećamo, Vlada TK i sindikati potpisali su sporazum koji stupa na snagu 1. aprila, po kojem budžetski korisnici imaju pravo na povećanje plaće u iznosu od 6,87 posto. To znači da bi plaće svih onih koji primaju plaću iz budžeta TK, osim zaposlenih u MUP-u koji imaju poseban dogovor, od majske plaće trebale biti uvećane.

- S obzirom da se najveća izdvajanja iz budžeta odnose na plaće i naknade uposlenika u navedenim oblastima, danas je razgovarano o stabilnosti i mogućnostima poštivanja ranije potpisanih sporazuma. Predstavnici sindikata su izrazili razumijevanje za trenutnu situaciju, te istaknuli da sindikati nikad nisu bježali od aktualne situacije te da su uvijek pokazivali razumijevanje - saopćeno je, između ostalog, iz Vlade TK.

Nezvanično saznajemo da su je s obje strane postignuta saglasnost o tome da je rano za priču o smanjenju plaća, jer još uvijek nema jasnih pokazatalje o razmjerama pada prihoda u budžetu TK, mada je jasno da zbog epidemije koronavirusa i nametnutih mjera, imamo smanjenu privrednu aktivnost, što će sigurno imati efekta na iznos naplaćenih poreza.

Ukoliko to bude neophodno, u sindikatu neće bježati od toga da podnesu dio tereta, ali da nikako nisu za linearno smanjenje plaća, vodeći se argumentom da nije isto smanjiti za dest ili pet posto, plaću od 900 i 2.000 KM.

Vlada i sindikati dogovorili su da pojačaju dijalog te se ubrzo može očekivati novi sastanak. O konkretnim rezovima plaća možda će biti govora tek kada budu postojale jasni podaci o padu budžetskih prihoda.

Prije priče o plaćama, Vlada TK na današnjoj vanrednoj sjednici već je pokrenula pitanje budžetskih ušteda, koje će biti definirane za sve budžetske korisnike, a bit će revidirani i svi kapitalni izdaci i transferi planirani u budžetu TK za 2020. godinu.

Dakle, tek nakon provedbe početnog seta mjera, procjene njihovih efetaka i budžetskih prihoda, na dnevni red može doći i priča o plaćama.