Tim povodom danas je odražan sastanak kojem je predsjedavao premijer Irfan Halilagić, a bili su prisutni predstavnici ministarstava, Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i kantonalne Službe za zapošljavanje.

- Na evidenciji Službe za zapošljavanje imamo 106 ljekara, a oni će, prema potrebama, biti raspoređeni na Univerzitetski kliniki centar (UKC) Tuzla i 13 domova zdravlja - kaže ministrica zdravstva TK Dušanka Bećirović.

Ovaj sastanak dolazi nakon što je u Skupštini TK jednoglasno usvojena inicijativa koju su predložili zastupnici Stranke demokratske akcije Lejla Vuković i Smajo Mandžić.

- Inicijativa je uslijedila nakon razgovora sa onima koji su željeli da upišu Medicinski akultet, ali i razgovora sa svršenim studentima, koji su se nalazaili na evidenciji nezaposlenih. Obratili su nam se jer žele da ostanu u našem kantonu i Bosni i Hercegovini i tu steknu egzistenciju. Prije predlaganja inicijative obavili smo razgovore sa nadležnim institucijama i krenuli s prijedlogom - kaže zastupnica u Skuptšini TK Lejla Vuković.

Premijer TK Irfan Halilagić istakao je da ova inicijativa dolazi u pravo vrijeme.

- Mnogo smo ulagali u Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla, očekujemo realizaciju svega što smo investirali. Sve možemo dovesti na određen nivo kada su u pitanju sredstva za rad, ali ako nemamo ljekara, sve pada u vodu. Zbog toga želimo sve nezaposlene ljekare uključiti u sistem i od njih gradimo vrsne ljekare specijaliste u svim oblastima - rekao Halilagić.