U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u sljedećim sarajevskim ulicama: Rakovička cesta, Dolina, Baruthana cesta, Osik, Čauš, Nadlipe, Nadmlini, Bačići, Debelo brdo, Trebevićka, Kraljice Jelene, Velikokladuška, Nevjestina, Stari drum, Crni vrh, Fadila Jahića Španca, Mehmeda Handžića, Čadordžina, Derebent, Reisa Fehima Spahe, Muhameda ef. Pandže, Mustafe Behmena, Olimpijska, Trg ZAVNOBiH-a, Aleja Bosne Srebrene, Stupsko brdo, Luke, Nusreta Brkića i Husinjska.     

-Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima - kažu u Vodovodu.