Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" obratio se ranije dopisom ministru Vraniću od kojeg je tražio zapošljavanje 11 mladih ljekara u tu zdravstvenu ustanovu. Ministar je našao niz zamjerki na zahtjev Gravrankapetanovića, a ljekari su ostali bez daljnjeg angažmana.

Vranić je jutros saopćio da Vlada KS to pitanje mladih doktora ne mora riješiti, a za pismo kojim su ovi ljekari obratili ministru i premijeru Edinu Forti, kazao je:

- Oni su potpuno zloupotrijebljeni politički. Oni su se meni javili, pola od tih mladih ljekara jer su to moji studenti bili. Ja sam za njih insistirao da se uključe i zaposle preko programa Zavoda za zapošljavanje - kazao je Vranić.

Zanimljiva konstatacija ministra, naročito ako imamo u vidu da je Gavrankapetanoviću poručio kako se zapošljavanje radnika nikada ne traži na način da navedete njihova imena, što je direktor Opće bolnice u dopisu ministru uradio, te da takvo zapošljavanje ima i pravnu kvalifikaciju.

Nastavio je ministar obrazlagati odluku da za mlade ljekare nema mjesta u bolnicama, konkretno u Općoj bolnici, pa je tvrdio kako su mu oni rekli da "nikada nisu potpisali to pismo, niti su učestvovali u njegovom pisanju".

- Ja nisam imao potrebu da se oglašavam nešto naročito, ali imao sam potrebu da se oglasim i oglasio sam se jednom kada su direktori pojedinih ustanova, jednostavno apsolutno populistički, pozivali sve da se zaposle - "Dođite kod mene, evo ja ću vas zaposliti", a da to neko drugi završi - kazao je Vranić, aludirajući očito na Gavrankapetanovića.

Ponudio je objašnjenje zašto trenutno neće biti ništa od zapošljavanja mladih ljekara. 

- Treba poznavati zakon. Svi ti mladi ljekari koji su završili medicinu u augustu ili septembru prošle godine, oni nisu obavili čak ni staž. Zbog vanrednih okolnosti kao što u zakonu piše, ja mogu da mobiliziram sva ljudska sredstva (?!) i materijana koja su u datom trenutku potrebna. Ja sam to iskoristio da se oni zaposle i da pomognu, da rade. Ja se jako čudim mnogima koji izjavljuju da su oni bili nosioci liječenja COVID-19. Oni ne mogu biti nosioci liječenja jer ne znaju liječiti COVID-19, ne znamo ni mi subspecijalisti se nositi sa COVID-19, a kamoli neki ljekari koji su samo na vježbama vidjeli pacijenta. Oni mogu biti samo ispomoć - kazao je Vranić.

Mladi ljekari ne mogu po zakonu, niti će, objašnjavao je Vranić, ikada se moći zaposliti u bolničkim kapacitetima.

- To je zbog toga što zakon ne prepoznaje u bolničkim kapacitetima primarnu zdravstvenu zaštitu. Ljekar opće prakse je primarna zdravstvena zaštita, što znači da se oni mogu zaposliti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a nosilac primarne zaštite u KS je Dom zdravlja. Kada bude Dom zdravlja iskazao potrebu za njihovim angažmanom, naravno da ćemo ih angažirati. Kao što smo i do sada - obećao je Vranić.

Postavlja se pitanje da li Dom zdravlja već sad ima potrebu za ovim ljekarima, a često se može čuti da nedostaje ljekara te je pitanje zašto oni već sada nisu zaposleni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Sudeći po ministrovom objašnjenju, za njima nema potrebe. Kada će biti, ne zna se. 

Na primjeru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Vranić je objasnio zašto je Gavrankapetanovićev zahtjev za prijem 11 mladih ljekara neopravdan, odnosno zašto oni ne mogu biti primljeni u Opću bolnicu. 

- U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) kada je došla direktorica (prof. dr. Sebija Izetbegović, op. a.) koju ne podržavam, ali podržavam mnoge stvari koje je ona uradila i koje su apsolutno ispravne, ona je to vratila u zakonske okvire. Svi koji su bili takozvani sekundarci, ljekari opće prakse, bili su otpušteni iz KCUS-a jer zakonski ne mogu raditi. Nemate u sistematizaciji nijednog radnog mjesta koje može biti u bolnici. Bolnica je sekundarni i tercijarni nivo. Tamo nemate ambulante primarne zdravstvene zaštite. Šta će vam onda raditi ljekar opće prakse? Ništa. Prema tome, to treba da ide na nivo Domova zdravlja - rekao je Vranić.