Kako je objavljeno u službenim novinama, u Sektoru za pravne poslove primaju se tri izvršioca i to šef odjeljenja za poslove evidencija - dokumentacije u oblasti zdravstva (VSS), zatim viši stručni saradnik za poslove evidencija - dokumentacije u oblasti zdravstva (VSS) i stručni saradnik za poslove evidencija - dokumentacije u oblasti zdravstva (VSS).

U Sektoru za finansijsko-ekonomske poslove i javne nabavke zaposlit će se četiri osobe i to pomoćnik (VSS), zatim šef odjeljenja za javne nabavke (VSS), stručni savjetnik za javne nabavke (VSS) i stručni saradnik za realizaciju javnih nabavki (VSS).

U Sektoru za farmaciju primit će se i jedan viši stručni saradnik za ostvarivanje dopunskih prava na medicinska sredstva RVI (VSS).

- Navedeno je da za ova radna mjesta nije potrebno osigurati dodatna finansijska sredstva s obzirom na to da su sredstva za ova radna mjesta planirana u budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu, razdjel Ministarstvo zdravstva – navedeno je u odluci Vlade KS.

Odluka objavljena u Službenim novinama KS