- Prijava Debeveca je potpuna i verifikovana od nadležnog podvijeća za predlaganje kandidata za imenovanje na nivou Bosne i Hercegovine, dok je prijava Čampare odbačena u smislu odredaba člana 23. stav 2. Zakona o VSTV-u BiH i člana 36. a u vezi sa odredbama člana 35. stav 8. Poslovnika VSTV-a BiH, o čemu je tužilac Čampara obaviješten - saopćili su iz VSTV-a i dodali:

- Naime, navedenim odredbama propisano je da se za poziciju predsjednika suda može prijaviti samo kandidat koji je sudija tog suda, te shodno činjenici da Čampara Dubravko trenutno obavlja dužnost tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, njegova prijava je odbačena.