Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV), nakon današnje maratonske sjednice imenovalo je Tomislava Ljubića za glavnog tužioca Tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok je Fadila Amidžić imenovana ponovo za glavnu kantonalnu tužiteljicu Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Za Ljubića je glasalo sedam članova VSTV-a, pet je bilo protiv, dok je dvoje bilo suzdržano.

Tomislav Ljubić

Tokom javnog dijela rasprave predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija rekao je da je Ljubić kvalitetan kandidat i kvalitetan pravnik, ali da mu neće povjeriti svoj glas. Razloge je obrazložio na zatvorenom dijelu sjednice, tako da oni novinarima koji su pratili sjednicu nisu poznati. 

Većina članova Vijeća složila se da je Tomislav Ljubić izvrstan kandidat, te da rezultati Tužilaštva kojim je i do sada rukovodio dovoljno govore.

Fadila Amidžić je sa 12 glasova za, nijednim protiv i jednim suzdržanim ponovo izabrana za glavnu tužiteljicu Tužilaštva USK. Njeni protukandidati su bili Jasmin Mesić i Amir Midžić.

Tokom rasprave većina članova Vijeća su kazali da je na njih  jako dobar dojam ostavio i kandidat Jasmin Mesić, trenutni zamjenik glavnog tužioca Tužilaštva USK, ali su se na kraju ipak opredijelili za Fadilu Amidžić, za koju su kazali da je pokazala dobre rezultate u dosadašnjem radu.

- Njen program je obuhvatio sve segmente i dokazala je da je uspješno vodila Tužilaštvo - kazala je Jadranka Lokmić-Misirača, čanica VSTV-a.

Fadila Amidžić je tokom izlaganja svog programa rada kazala da ovo tužilaštvo, naročito u Odjelu općeg kriminaliteta ima dobre rezultate i da očekuje smanjenje broja predmeta u tom odjelu.

Izlažući svoj plan rada kazala je kako u Tužilaštvu USK planiraju ući u 2020. godinu bez starih predmeta u Odjelu općeg kriminala, a da u 2021. godini ne bude starih predmeta ni u Odjelu privrednog kriminala.

Označila je i rizike da eventualno ne bude ispunjen taj cilj, gdje je navela moguće probleme sa eventualnim manjkom tužilaca, ograničenim brojem vještaka ili dužinom trajanja vještačenja i slično.

Najavila je i poboljšanje efikasnosti Tužilaštva smanjenjem prosječnog trajanja dužine predmeta na manje od 210 dana, te povećanje broja osuđujućih presuda, čime, kako je navela, nisu bili zadovoljni u prošloj godini.

Drugi kandidat, trenutno zamjenik glavnog kantonalnog tužioca u USK Jasmin Mesić također je kao strateške ciljeve naveo smanjenje broja starih predmeta, povećanje efikasnosti i transparentnosti, te povećanje povjerenja građana u rad Tužilaštva.

On, između ostalog, smatra da je potrebno održavati dobru saradnju sa predstavnicima medija, sa kojima treba redovno biti u komunikaciji i davati im blagovremene, tačne i provjerene informacije.

Naveo je da je važna i regionalna i međunarodna saradnja, s obzirom na to da se njihov kanton nalazi u pograničnom dijelu BiH. Rekao je da preferira timski rad, kao glavni tužilac bi svakako uvažavao mišljenja svojih kolega, dogovarao se i planirao zajedničke aktivnosti.

Amir Midžić, treći kandidat za glavnog tužioca u USK, tužilac je u Odjelu za opći kriminal Tužilaštva USK.

On je, između ostalog kazao da, na opći kriminal otpada skoro 90 posto optužnica Tužilaštva USK, te da u ovom kantonu ne mogu biti zadovoljni radom Odjela za privredni kriminal.

Kazao je i da bi trebalo raditi na obrazovanju tužilaca, da najmanje pet tužilaca u USK mogu na glavnom pretresu promijeniti optužnicu i samostalno voditi predmet. Kazao je i da "javni nastupi ne bi trebali biti u cilju lične promocije".

- Za Odjel općeg kriminala mogu reći da sigurno dobro radi, dok u Odjelu privrednog kriminala imamo tako puno najavljenih istraga i najavljenih optužnica, a kad dođu na sud one tapkaju i stoje i vrlo je neizvjestan njihov završetak - kazao je Midžić.

On smatra da bi u tom smislu trebalo malo "stati na loptu" i umjesto bombastičnih najava predmeta strpljivo i marljivo na njima raditi.

Nakon svih ovih izlaganja članovi VSTV-a su ipak odlučili da Tužilaštvo USK treba nastaviti voditi dosadašnja glavna tužiteljica Amidžić. 

Igor Dubak, Senad Osmić i Mladen Furtula, sva trojica dosadašnji tužioci u Tužilaštvu Kantona Sarajevo, u nastavku današnje sjednice VSTV-a izabrani su za nove tužioce u Tužilaštvu BiH. Osim njih za novog državnog tužioca imenovan je i Ahmed Mesić.

VSTV će u narednim minutama raspravljati o pismu kritike upućenom VSTV-u od Misije EU-a, OSCE-a i Ambasade SAD-a u BiH.