S obzirom da su odluke objavljenje na stranici Ureda disciplinskog tužioca (UDT) anonimizirane, odnosno pod inicijalima, novinari Birna su, koristeći brojeve predmeta sa ročišta koja prate, otkrili o kojim nosiocima pravosudnih funkcija je riječ.

VSTV je odbio kao neosnovanu žalbu tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, Branka Bjelajca, te potvrdio odluku Drugostepene disciplinske komisije za tužioce.

- Drugostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH je odlučujući o žalbi tuženog iscrpno cijenila i obrazložila žalbene navode tuženog te je svojom odlukom, od 10. februara 2022. godine, odbila kao neosnovanu žalbu tuženog B. B. i potvrdila odluku Prvostepene disciplinske komisije za tužioce, od 08. decembra 2021. godine - navodi se u odluci VSTV-a.

Prema odluci, na navedenu odluku Drugostepene disciplinske komisije, tuženi je 11. marta 2022. godine Vijeću kao cjelini, blagovremeno izjavio žalbu, zbog odluke o izrečenoj disciplinskoj mjeri. U žalbi tuženog je navedeno da je odluka Drugostepene disciplinske komisije nezakonita, neosnovana i nepravedna.

Početkom decembra 2021. godine Birn je pisao da je UDT zatražio od Disciplinske komisije VSTV-a da utvrdi odgovornost Bjelajca zbog ponašanja u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije, dok je tuženi predložio da se tužba odbaci kao neosnovana.  

Bjelajac se disciplinskom tužbom teretio da je 29. maja 2020. godine u žalbi na rješenje Osnovnog suda u Banjoj Luci, koje se odnosi na parnični postupak, naveo da je sudija Igor Marić donio nejasnu odluku i da on treba platiti sudsku taksu.

Odlučujući o žalbi UDT-a protiv odluke Drugostepene disciplinske komisije, VSTV je na sjednici od 10. maja ove godine donijelo odluku prema kojoj se odbija žalba i potvrđuje disciplinska mjera protiv predsjednice Općinskog suda u Kalesiji Dražene Pejanović – smanjenje plaće za iznos od 15 odsto na period od četiri mjeseca.

Krajem januara ove godine disciplinski tužilac je od Prvostepene disciplinske komisije VSTV-a zatražio da se Pejanović izrekne odgovarajuća disciplinska mjera, dok je prijedlog tužene bio da se tužba u cijelosti odbije kao neosnovana i da se postupak obustavi.

Pejanović se disciplinskom tužbom teretila da se 10. marta 2020. dopisom obratila zamjeniku glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u kojem je navela "da nema povjerenja u glavnog i većinu tužilaca ovog tužilaštva" i da "smatra da se slučaj želi zataškati", na koji način je diskreditovala rad pravosudnih institucija.

Prvostepena disciplinska komisija u martu ove godine donijela je odluku prema kojoj se sudija Osnovnog suda u Vlasenici Dragan Golijan proglašava odgovornim te mu se izriče disciplinska mjera smanjenje plaće za 30 odsto na period od šest mjeseci.

UDT je u martu ove godine zatražio od Disciplinske komisije utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudije Osnovnog suda Vlasenica, koji se disciplinskom tužbom teretio za nemar ili nepažnju u vršenju službene dužnosti. Prema tužbi, Golijanin je zbog nemara u postupanju uzrokovao nedostupnost optuženog Darka Ivanovića bosanskohercegovačkom pravosuđu.

Golijanin nije prisustvovao na ročištima.

- Cijeneći pismenu  korespodenciju u spisu koju je ova Komisija vodila sa nadležnim organima radi utvrđivanja prebivališta tuženog, usmenu korespodenciju između tuženog i kurira VSTV-a i uposlenika Odjela za integritet, cijeneći sadržaj podnesaka tuženog, Komisija je utvrdila da je tuženi izbjegavao da uredno zaprimi njene pozive i da pristupi na ročište, a sve sa ciljem odugovlačenja postupka - navodi se u prvostepenoj odluci Komisije.

Na ovu odluku postoji mogućnost žalbe Drugostepenoj komisiji, piše Birn.