Unsko-Sanski kanton – Pfizer, druga doza - 1.710, Sinopharm, druga doza – 1.000 vakcina.

Posavski kanton – Pfizer, druga doza – 342 vakcine.

Tuzlanski kanton – AstraZeneca, druga doza - 7.660, Pfizer, druga doza - 3.480 vakcina.

Zeničko-dobojski kanton – AstraZeneca, druga doza – 150, Pfizer, druga doza - 2.580 vakcina.

Bosansko-podrinjski kanton – Pfizer, druga doza – 174, Sinopharm, druga doza - 1.368 vakcina.

Srednjobosanski kanton – Pfizer, druga doza - 1.716 vakcina.

Hercegovačko-neretvanski kanton – Pfizer, druga doza - 1.896, Sinopharm, druga doza - 3.200 vakcina.

Zapadnohercegovački kanton – bez distribuiranih doza.

Kanton Sarajevo – Pfizer, druga doza - 3.660, Sinopharm, druga doza - 26.982 vakcine.

Kanton 10 – Pfizer, druga doza – 858 vakcina.

Kada se brojke saberu – za narednu sedmicu kantonima će za drugu dozu biti isporučeno 7.810 AstraZeneca vakcina.

Kantoni će dobiti i 16.416 Pfizer vakcina za drugu dozu te 32.550 Sinopharm vakcina, također, namijenjenih za revakcinaciju.

Ukupno će kantonima za narednu sedmicu biti isporučeno 56.776 vakcina protiv COVID-19.

Podsjetimo, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH distribuciju vakcina protiv COVID-19 vrši u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.