Glavni zahtjev aktivista Građanske inicijative "Jer nas se tiče",  koji su jutros počeli novu blokadu deponije Uborak gdje se zbrinjava smeće iz Mostara i još nekih hercegovačkih gradova, jeste da se pronađe nova lokacija za deponiju.

Iz Gradske uprave ističu da je za pronalazak nove lokacije neophodno formiranje Gradskog vijeća koje, zbog ne održavanja izbora već godinama nije u funkciji. Također dodaju, da i uz osigurane sve uslove, pronalazak nove lokacije deponije, iziskuje dosta vremena.

- U prostorno-planskoj dokumentaciji, kada se iznađe nova lokacija, treba ucrtati u planski dokument, a znamo da planski dokument može donijeti samo Gradsko vijeće Grada Mostara- kazala je glavna savjetnica gradonačelnika Radmila Komadina.

Nakon donošenja planskog dokumenta o novoj lokaciji deponije, dodaje, treba ishoditi sve moguće dozvole, naravno uz osiguravanje ogromnih finansijskih sredstava kako bi se izgradile sva ona prateća infrastruktura koja postoji i na ovoj postojećoj deponiji.

- Prema riječima struke taj period, pod uslovom da je sve to osigurano, traje četiri do pet godina- dodala je Komadina, uz napomenu da u prostorno-planskoj dokumentaciji, postojeća jama Uborak je od 1960-ih i ona egzistira na različite načine sve do danas.  Podsjetila je kako su 19. novembra predstavnici Grada održali sastanak u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na temu dobivanja okolišne dozvole za JP Deponija gdje je dogovoreno da se smeće nastavi deponirati na lokalitetu Uborak.

Dodaje da je u tom pravcu djelovalo federalno ministarstvo, predloživši Vladi zaključak da Federalna uprava za inspekcijske poslove poštuju odluke iz prethodne okolišne dozvole, odnosno da se radi monitoring na svim sastavnicama okoliša koje stoje u tom dokumentu i da se ne prekida odlaganje otpada na deponiju iz razloga zaštite javnog interesa, odnosno svih građana Grada Mostara.

Također zbog nastale situacije, uputili su dopis MUP-u HNK da u okviru svojih ovlaštenja, poduzmu odgovarajuće mjere da odblokiraju deponiju.

- Nadam se da će ministarstvo, u skladu sa saopćenjem za javnost koje je izdalo, poduzeti sve mjere da do te blokade deponiranja otpada na deponiju ne dođe- kazala je Komadina.