Navedeno je to u odgovoru na inicijativu zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Vildane Bešlija upućene Minisatrstvu za odgoj i obrazovanje.

Naime, Bešlija je od Ministarstva tražila da se izvrši procjena potrebnih finansijskih sredstava za sanaciju i obnovu mokrih čvorova u osnovnim i srednjim školama u KS.

Ministrica obrazovanja KS Naida Hota-Muminović je u odgovoru zastupnici navela da je Ministarstvo uputilo zahtjev svim javnim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u KS i JU Djeca Sarajevo da dostave podatke o stanju mokrih čvorova u ustanovama, kao i procjenu potrebnih sredstava za njihovu sanaciju.

- Podatke nisu dostavile tri osnovne škole i tri srednje škole. Na osnovu dostavljenih procjena sredstva potrebna za sanaciju mokrih čvorova iznose oko pet miliona maraka i to JU Djeca Sarajeva oko 1.500.000 KM za 37 objekata, za osnovne škole oko 2,3 miliona maraka i za srednje škole oko 1,2 miliona maraka – navodi Hota-Muminović.

Napominje da su iz Budžeta KS za 2022. godinu odobrili 120.000 KM za sanaciju mokrih čvorova u JU Prva osnovna škola Ilidža i ta sredstva su data Općini Ilidža koja će provoditi postupak.

Također je iz Budžeta za reknstrukciju i investiciono održavanje odobreno 300.000 KM za manje hitne sanacije mokrih čvorova, elektro-instalacija te drugih instalacija za što ustanove podnesu zahtjev.

VEZANI TEKST - U kakvim uvjetima borave učenici: Besplatni higijenski ulošci da, ali prvo sapun i toalet papir

Ministrica Hota-Muminovuć navodi da će ovo Ministarstvo pripremiti mogući plan sanacije za naredni period te da, ako bude izmjena i dopune Budžeta KS za 2022. godinu planirati dio sredstava u ovoj godini, kao i da će kroz Dokument okvirnog budžeta 2023-2025. godina planirati sredstva za realizaciju ove inicijative.

Faktor je već pisao o neuslovnim toaletima za školarce na što su pažnju više puta skretali i iz Vijeća roditelja KS.

Kako je ranije za Faktor kazala Elma Dizdarević, potpredsjednica Vijeća roditelja KS, uvjeti za održavanje higijene u mnogim školama nisu na dobrom nivou.

- Apelujemo da se u svim školama urede i renoviraju toaleti da bi se mogla provoditi higijena. U osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo u toaletima još se koriste "čučavci", ne rade česme, a da ne govorimo o toploj vodi. Toalet papira, tečnih sapuna i ubrusa za ruke nema ili se na početku mjeseca postave u toalete, a već nakon par dana ih nestane pa učenici nemaju uvjete za održavanje osnovne higijene ruku - kazala je Dizdarević govoreći o borbu protiv menstrualnog siromaštva uvođenjem besplatnih higijenskih uložaka u sarajevske škole te generalno o stanju higijene u školama i uvjetima u kojima učenici borave.