Unsko - sanski kanton – Moderna, prva doza – 10 i Sinopharm, druga doza – 10 vakcina.

Posavski kanton – Moderna, treća doza – 30, Pfiter, prva doza – 42 i treća doza – 132 vakcine.

Tuzlanski kanton – Pfizer, druga doza – 1.170 vakcina.

Zeničko-dobojski kanton – neće dobiti nijednu vakcinu.

Bosansko - podrinjski kanton – neće dobiti nijednu vakcinu.

Srednjobosanski kanton – Pfizer, druga doza – 198 vakcina.

Hercegovačko - neretvanski kanton – Moderna, treća doza – 30, Pfizer, treća doza – 270 vakcina.

Zapadnohercegovački kanton – Pfizer, prva doza – 90, druga doza – 90, treća doza – 150 vakcina.

Kanton Sarajevo – Moderna, prva doza – 10, druga doza – 10, treća doza – 10, Pfizer – prva doza – 12, druga doza – 402, treća doza – 96 vakcina.

Kanton 10 – Moderna, druga doza – 80 vakcina.

Kada se brojke saberu – za ovu sedmicu kantonima će za prvu dozu biti isporučeno 20, za drugu 90 i treću 70 Moderna vakcina.

Kantoni će dobiti i Pfizer vakcine i to 144 za prvu, 1.860 za drugu i 748 za treću dozu.

Bit će isporučeno i 10 Sinopharm vakcina za drugu dozu.

Ukupno će kantonima za ovu sedmicu otići 2.842 vakcine.

Podsjetimo, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH distribuciju vakcina protiv COVID-19 vrši u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.