Ugovore je sa predstavnicima 13 boračkih udruženja potpisao Tajib Delalić, pomoćnik načelnika Općine Novi Grad Sarajevo za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo. Za tu namjenu Općina Novi Grad Sarajevo je iz ovogodišnjeg budžeta izdvojila 180 hiljada maraka.

- Iznos od 180.000 maraka ne odnosi se samo na podršku radu boračkih udruženja. Određeni dio sredstava planiramo za projekte koje naknadno dobijemo, a za koje se procijeni da su korisni za ovu lokalnu zajednicu, udruženja i boračku populaciju. Nivo izdvojenih sredstava za 13 boračkih udruženja je oko 143.400 maraka, a ostatak sredstava planira se za finansiranje snimanja dokumentarnog filma "Ahatovići i tajna autobusa smrti" koji je u pripremi i taj će film biti prikazan 14. juna, na 30. godišnjicu obilježavanja zločina koji se desio u Ahatovićima, na Ranovači i mjestu Sokolina, gdje je ubijeno 48 mještana Ahatovića. Autor filma je Avdo Huseinović. Općina Novi Grad opredjeljena je da sve ono što se dešavalo u protekloj agresiji na Bosnu i Hercegovinu treba zabilježiti i dokumentovati - kazao je Delalić.

Esad Čeljo, predsjednik Uduženja Patriotska liga Općine Novi Grad Sarajevo istakao je da su sredstva koja dobiju od Općine Novi Grad veoma značajna, jer bez njih ne bi mogli funkcionisati, ali baštiniti kulturu sjećanja na značajne datume i dešavanja iz perioda agresije na našu zemlju od 1992-1995. godine.

- Patriotska liga posljednje tri godine dobiva sredstva koja utrošimo da obilježimo Dan Patriotske lige, a to je 10. juni. Značaj Patriotske lige je veliki u odbrani općine Novi Grad Sarajevo i države BiH od agresora - kazao je Čeljo, saopćeno je iz Općine Novi Grad.