- Nama nije problem da nismo dio većine, ali želimo da ovako proste većine definišemo u Ustavu da bi se formirala vlast. Mi bismo u tom slučaju pomogli ovoj većini da formira Vladu FBiH, samo smo protiv dvostrukih aršina kada su u pitanju različiti klubovi naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Dakle, da definišemo, ukoliko je jedan klub nezaobilazan, odnosno politička stranka koja ima u jednom klubu 13 i više delegata, onda su i ostali nezaobilazni. Ukoliko je on zaobilazan faktor, onda to trebamo definisati Ustavom i mi ćemo podržati takve izmjene i mi idemo u opoziciju.

Ne možemo koristiti Ustav prema potrebi, a Dragan Čović pokušava da tumači Ustav prema potrebi HDZ-a. Ako su u pitanju proste većine, dajte da to ugradimo u Ustav - rekao je Zaimović.