Zaimović je još 21. decembra prošle godine uputio inicijativu prema Vladi Federacije BiH, tačnije Ministarstvu pravde i Federalnom ministarstvu finansija da upute u parlamentarnu proceduru tekst zakona o komunalnim taksama. Iako su zakonski na inicijativu trebali odgovoriti u roku od 30 dana, do danas svoju obavezu nije ispunilo Ministarstvo pravde FBiH. Zbog svega, Zaimović će uputiti zakon u Parlament FBiH.

VEZANI TEKST - Zaimović: Ako ne dobijem odgovor iz Vlade FBiH, sam ću napraviti zakon o komunalnim taksama i uputiti u Parlament

- Kao što sam ranije rekao, ja ću uputiti zakon u proceduru sa mojim potpisom u narednih sedam dana. Pokrenuo sam inicijativu da Vlada FBiH napravi zakon jer imaju resurse, imaju ljude.  Ja imam spremno rješenje, ali da ne bi bauljali, tražio sam da to oni urade, a kako nisu, ja ću u parlamentarnu proceduru uputiti svoje rješenje – rekao nam je Zaimović.

Jedna zlatara plaća taksu 10.000 KM, druga 1.000 KM 

Pojasnio je važnost donošenja ovog zakona na nivou FBiH.  

- Moramo napraviti regulativu koja će osigurati svim privrednim subjektima na svakom području Bosne i Hercegovine da ne budu iz nekih razloga, kojima se rukovode općinska vijeća i načelnici općina, dovedeni u situaciju da im se propisuju komunalne takse veće i od fiskalnih nameta i zbog kojih može biti ugroženo njihovo poslovanje, ili mogu postati nekonkurentni u oblasti svog poslovanja u odnosu na druge firme iz drugih općina koje imaju drugačije takse. Jednostavno, ovim postojećim stanjem, rekao sam ranije, postoji pravna nesigurnost, jer danas da otvorite firmu niko vam ne garantuje da vam općinsko vijeće neće propisati takse koje vi ne možete podnijeti i koje može ugroziti poslovanje vaše firme – govori Zaimović i dodaje:

- To treba urediti da se naprave granice i da se zna u kojoj mjeri i na koji način treba propisati te takse i da one budu ujednačene na nivou Federacije. Primjera radi, ja imam zlataru i vi imate zlataru. Ja radim u Zenici, vi u Sarajevu. Kod mene je taksa 10.000 KM a kod vas 1.000 KM. Logično je da ste vi konkurentniji.

Ukazuje da se takse plaćaju na općinskom nivou.

- I one se propisuju za godinu dana i sada zavisi od odluke koju donesu vijeća, da li se one uplaćuju unaprijed, u jednakim mjesečnim ratama, polugodišnjim ratama. To može biti propisano na razne načine, ali suština je da taj novac koji se propiše treba uplatiti. E sada, činjenica je da je Ustavni sud poništavao takve odluke. To dodatno pravi problem. U konačnici pravi problem i općinama, one moraju vraćati pare. U međuvremenu ste ugrozili privredni subjekt kojem ste propisali te takse jer ih je on do momenta dok Ustavni sud nije donio odluku, morao plaćati, tako da je i previše razloga za regulisanje ove oblasti – govori Zaimović.

Kaže da će se u Parlamentu FBiH pokrenuti diskusija.

Korak naprijed kroz diskusije 

- To su stvari oko kojih će biti primjedbi, ali vidjet ćemo i na koji način koordinirati sa kantonima. U najmanju ruku ćemo pokrenuti ozbiljnu diskusiju o tome a kroz koju ćemo na nivou Federacije napraviti neki korak naprijed. Zakon će se naći u junu na dnevnom redu Zastupničkog doma FBiH, u maju neće moći jer se trebaju ispoštovati sve procedure – rekao nam je Zaimović.