Edis Solaković je u izjavi za pojedine medije kazao da je Musa prišao njegovom sinu te ga povukao za uši a zatim i ošamario.

- Prišao je mom sinu, povukao ga za uši, vukao ga jedno 10-15 metara do školskog hodnika. Tu mu je opalio šamar. Sve se dešavalo naočigled nekoliko roditelja i domarke škole. Sve je vidjela i nastavnica tjelesnog. Domarka je reagirala i zaključala je vrata od škole. Musa je počeo da lupa i galami pa je domarka pozvala policiju - ispričao je Solaković, otac 11-godišnjeg dječaka.

Sa druge strane direktor Musa kaže da je istina da se dogodio incident, ali da nije tačno da je udario dijete.

- Istraga će biti malo detaljnija i ispitivat će se propusti škole da zaštiti više djevojčica od neprimjerenih dodirivanja. Nije mi u interesu da detalji izlaze u javnost zbog kćerke i njene zaštite. Jučer sam podnio krivičnu prijavu za prijetnje i iznudu 10.000 KM – kazao je Musa nedavno u izjavi za Faktor.

Danas su se zvanično oglasili iz ove osnovne škole saopćenjem koje potpisuje direktor ove škole Namir Ibrahimović.

U ovom saopćenju potvrđeno je da je došlo do incidenta, kao i to da je bilo nasilnih radnji među vršnjacima.

– Na času Tjelsnog i zdravstvenog odgoja je dijete drugoj djeci činilo neprimjerene i nasilne radnje i zbog toga žalimo; u skladu s pedagoškom praksom, Pravilnikom o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika i Pravilnikom o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana u okviru Programa sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo će se raditi s djecom (i sa djetetom koje je činilo neprimjerene radnje kao i sa djecom koja su pretrpjela neprimjerenje radnje u različitim programima). Učinit ćemo sve da se takve i slične radnje ne ponove.

– Strogo osuđujemo svaki vid nasilja nad djecom, ali i uposlenicima škole.

– Netačno je da takav oblik ponašanja traje 6 mjeseci i da smo u školi upoznati i da ništa nismo poduzimali.

– Tačno je da je odrasla muška osoba za uho povukla 11.-godišnje dijete kojem nije roditelj i uvela ga nasilno u školu.

– Tačno je da se ta odrasla osoba neprimjereno ponašala, koristila neprimjeren ton pred svim drugim učenicima u školi i uposlenicima.

– Škola je zvala policiju koja je razgovarala s akterima.

– Policajci 29.4. nisu uzeli izjave od aktera prisutnih tom događaju, već tek 6.5.2022.

– Nijedna nadležna institucija još nije izuzela snimak videonadzora.

Uprava škole poziva javnost i roditelje škole da prilikom javne rasprave u medijima i društvenim mrežama vode računa o djeci i da zajedno sa školom rade na sprečavanju bilo kakvih oblika neprihvatljivog i nasilnog ponašanja. Ukoliko se utvrde propusti na nastavi Tjelesnog i zdravstvenog odgoja koji su omogućili neprimjerene radnje jednog djeteta nad drugim, postupit će se u skladu s važećim propisima - navodi se u saopćenju OŠ "Safvet-beg Bašagić".