- Centralna banka BiH donijela je odluku o poništenju konkursa za izradu idejnog rješenja za izgradnju objekta na dijelu lokaliteta Hastahana, a koji je bio raspisan u julu ove godine. Konkurs je poništen zato što niti jedna od primljenih ponuda nije bila prihvatljiva – potvrdili su za Faktor iz Centralne banke BiH.

Ovlaštena konkursna komisija je nakon provedene procedure i detaljne stručne analize četiri konkursne prijave utvrdila da ni jedan od dostavljenih radova ne ispunjava kriterije utvrđene u konkursnoj dokumentaciji kao i uvjete projektnog zadatka (tehničke specifikacije), a o čemu su svi učesnici konkursa blagovremeno obaviješteni. Nakon isteka zakonskog roka za žalbu, CBBiH će donijeti odluku o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke putem konkursa za izradu idejnog rješenja, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, pojasnili su iz CBBiH.

Centralna banka BiH je 2019. godine kupila zemljište površine 2.290 kvadrata za 4,7 miliona maraka od Općine Centar.

U skladu s regulacionim planovima koje je donijelo Općinsko vijeće, Općina je objavila konkurs za izbor najpovoljnijeg partnera za izgradnju podzemne garaže na Hastahani.

Iako su građani negodovali tvrdeći da se uništava park i zelena površina, Općinsko vijeće Centar dalo je podršku ovom projektu.