U Zavodu kažu da se zahtjevi podnose u nadležnim poslovnicama.

Podsjećamo, ZZO Ze-do je 14. aprila na sjednici Upravnog odbora donio Odluku o priznavanju troškova nabavke lijeka Tocilizumab pacijentima kojima je ovaj lijek uključen tokom bolničkog liječenja uz odobrenje bolničkog konzilija. Refundacija je počela sa 15. aprilom.

Rok za isplatu od 30 do 60 dana 

- Zahtjev za refundaciju nabavke lijeka se podnosi nadležnim poslovnicama Zavoda, uz prilaganje originalnih apotekarskih računa i Odluke o liječenju bolničkog pacijenta lijekom Tocilizumab koji potpisuje nadležni ljekarski konzilij za Tocilizumab Kantonalne bolnice Zenica ili Opće bolnice Tešanj. Obzirom da se zahtjevi za refundaciju mogu predati u svim poslovnicama Zavoda širom Zeničko-dobojskog kantona, nemamo precizan podatak o broju podnesnih zahtjeva, ali orijentaciono se za sada radi o nekoliko desetaka zahtjeva. Zakonski rok za isplatu sredstava za refundaciju za zahtjeve koji su pozitivno riješeni je od 30 do 60 dana - navodi nam Omer Škaljo, direktor Zavoda.

Cijena po kojoj Zavod zdravstvenog osiguranja Ze-do refundira sredstva bolnicama i osiguranim licima koji su nabavili lijek u apotekama, zavisi od primijenjene doze samog lijeka prilikom liječenja i za Tocilizumab rastvor za infuziju 200 mg/10 ml iznosi 313,59 KM. Zatim, Tocilizumab rastvor za infuziju 400 mg/20ml 627,19 KM, a za Tocilizumab rastvor za infuziju 80 mg/4ml 125,43 KM.

Upitali smo koliko novca se refundira onima koji su lijek platili 1.300 KM.

- Podatak koji imate o cijeni od 1.300 KM je u slučaju da je aplicirana doza lijeka bila 800mg, i u tom slučaju se refundiraju sredstva u iznosu kao za dvije doze po 400mg. Sredstva za refundaciju nisu ograničena - navodi Škaljo.

Negodovanje građana izazvala je Odluka Zavoda koja se odnosi samo na period refundacije isključivo od 15. aprila, pa smo tražili pojašnjenje.

Ne postoji mogućnost retroaktivne refundacije 

- Zavod je 12. aprila informiran od Ministarstva zdravstva Ze-do kantona o napravljenim terapijskim protokolima za primjenu lijeka Tocilizumab u terapiji COVID-19 od Kantonalne bolnice Zenica (8.4.2021) i Opće bolnice Tešanj (12.2.2021) i formiranom Konziliju ljekara specijalista koji učestvuju u liječenju COVID-19 oboljelih. Dakle, čim su se ispunili svi neophodni preduvjeti i kliničke pretpostavke 14.4.2021. godine Upravni odbor Zavoda je donio odluku o refundaciji troškova nabavke lijeka Tocilizumab. Ovo podrazumijeva da se sa refundacijom moglo početi tek od 15.4.2021. i da ne postoji mogućnost restroaktivne refundacije troškova za nabavku ovih lijekova koji su kupljeni prije 15.4.2021. godine - navodi Škaljo.