Ured disciplinskog tužioca zatražio je od Disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) da utvrdi odgovornost i izrekne sankciju državnom tužiocu Miroslavu Janjiću zbog nemara u vršenju dužnosti te ponašanja koje šteti ugledu tužilačke funkcije, dok je odbrana predložila da se tužba odbije kao neosnovana.

Mirza Omerović iz Ureda discplinskog tužioca je podsjetio na Janjićevu izjavu Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) nakon pravosnažne oslobađajuće presude za ratne zločine Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću, u kojoj je naveo "da bi sud bio Sud BiH, u sudnici bi trebali biti i SrbI".  Omerović je naveo da Janjić ovim komentarom nije čuvao integritet tužilačke funkcije.

Prema Omeroviću, komentar se može smatrati štetnim i posmatrati kroz nacionalnu prizmu nepovjerenja javnosti prema pravosuđu, u ovom slučaju prema sudu, te shvatiti da Sud BiH nije taj koji procesuira pripadnike jedne nacionalnosti.

- Nije prisustvovao objavi presude, a tvrdi da u sudnici nije bilo Srba. Ako se nije nalazio u sudnici, kako može ustvrditi ko je bio, odnosno koje su nacionalnosti prisustvovale -  naveo je Omerović.

Apelaciono vijeće Suda BiH je krajem 2018. godine oslobodilo nekadašnje pripadnike Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) Nasera Orića i Sabahudina Muhića krivice za ubistva počinjena 1992. na području Srebrenice.

Obrazlažući drugu tačku disciplinske tužbe, Omerović je podsjetio na Janjićevo kašnjenje za izjavljivanje žalbe na presudu u predmetu "Gibraltar" iz novembra 2016. godine, navodeći da su u tom slučaju činjenice vrlo jasne.

Sud BiH je, prema navodima Ureda disciplinskog tužioca, 5. novembra 2016. izradio i dostavio Tužilaštvu presudu, nakon čega je sudskim rješenjem usvojen tužilački prijedlog za produženje žalbenog roka za još 15 dana, a kada je Janjić zbog "složenosti predmeta" zatražio produženje tog roka, njegov prijedlog je odbijen kao neosnovan a žalba odbačena kao neblagovremena.

- Sud može rok za žalbu, po zakonu, produžiti za 15 dana. U ovom predmetu je tužitelj pokazao nemar prema izjavljivanju žalbe - rekao je Omerović.

Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) je u maju 2017. godine pisala kako je Državni sud, zbog kašnjenja tužioca, kao neblagovremenu odbacio žalbu na presudu u predmetu "Gibraltar" kojom su Stipe Prlić i Zoran Bakula oslobođeni krivnje za zloupotrebu položaja i primanje dara, a Neven Kulenović za davanje dara i drugih oblika koristi, nakon čega je protiv postupajućeg tužioca Janjića pokrenut disciplinski postupak.

Tužilac Janjić je kazao da se događalo da tužioci i sudije komentarišu sudske odluke, ali da je, po Uredu disciplinskog tužioca, jedino njegov komentar nešto što zahtijeva reakciju. Dodao je da se ne radi o nacionalnim stvarima, već o mišljenju i stavu o određenoj pojavi.

- Moje postupanje nije selektivno i pristrasno. Nikad u svom postupanju nisam povrijedio nepristrasnost. Nema jednostranosti, nema nacionalizma u postupanju - rekao je Janjić.

Naveo je i da njegov komentar nije poljuljao povjerenje javnosti, već da ju je samo mogao vratiti, s obzirom da su, kako je dodao, oštećeni govorili da više neće dolaziti i svjedočiti, a sada je obratno.

Govoreći o predmetu "Gibraltar", Janjić je pojasnio da je, kao tužilac, morao imati rok od tri dana da analizira sudsko rješenje i na isto uloži žalbu, kao i da je tokom postupka oštećeni izjavio da odustaje od imovinskopravnog zahtjeva.

Njegov branilac Dejan Bogdanović smatra da disciplinski tužilac navode crpi iz informacija koje je dostavio Janjić, te da u ovom slučaju nedostaje činjenična baza.

Prije završnih riječi, Omerović je predočio materijalne dokaze, odnosno medijske napise, te sudska rješenja i odluke, a Bogdanović je za jedan dio kazao da se ne vidi suština zbog čega nisu relevantni, a za drugi dio da potiču iz krivičnog predmeta.

Disciplinska komisija će odluku donijeti naknadno.