Prvostepenom presudom Suda BiH 18. septembra 2020. godine Mile Pažin prooglašen je krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, te ga je krivično vijeće Suda BiH osudilo na kaznu zatvora u trajanju od jedne i po godine. Njegov suoptuženik Vide Krešić oslobođen je optužbi.

Pažin je tada proglašen krivim da je, kao pripadnik Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i zapovjednik Civilne zaštite u Stocu, nečovječno postupao prema civilu u Kaplan Mahali.

Vijeće je zaključilo da je van razumne sumnje dokazano da je Pažin 14. jula 1993. godine udario Admira Kaplana bajonetom i kundakom, kao i da mu je zasjekao uho.

U nedostatku dokaza, Pažin je oslobođen pet tačaka, a Krešić dvije tačke optužnice.

Pažin i Krešić su oslobođeni optužbe za odvođenje i nezakonito zatvaranje grupe civila. Kako je obrazložila predsjedavajuća Sudskog vijeća Vesna Jesenković, nije sporno da je Pažin odveo civile do groblja radi ukopa jedne žene, ali nije bilo dokaza da je znao da će ih nakon toga drugi vojnici odvesti i zatvoriti.

Vijeće je Pažina oslobodilo optužbi za udaranje Remze Kaplana i Ibre Tuke, kao i inkriminacija da je rukovodio i vršio nadzor nad zatočeničkim objektima u školi, vaspitno-popravnom domu i privatnim kućama.

Krešić, nekadašnji pripadnik HVO-a, oslobođen je optužbe da je sa Josipom Krešićem mučio Ibru Radića u "Koštanoj bolnici".

Suđenje u ovom predmetu počelo je u junu 2016. godine. Sa Pažinom i Krešićem bile su optužene još tri osobe, koja su u međuvremenu preminule.